26 sty

Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-10.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 sty

Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 sty

Efektywność i przydatność przeglądu zarządzania w pracy kierownictwa laboratorium.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 sty

Wymagania sektorowe dla laboratoriów wykonujących pobieranie i badania odpadów. Praktyczne podejście do wymagań zawartych w DAB-11.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 sty

Legionella – wykrywanie, oznaczanie i monitorowanie w świetle przepisów z uwzględnieniem zmian dyrektywy dotyczącej wody pitnej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 lut

Przeprowadzenie audytu pionowego w laboratorium mikrobiologicznym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 lut

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
3 lut

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 lut
5 lut

Sprawozdawczość w zakresie KOBIZE, OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ, BDO (odpady) - WARSZTATY.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 lut

Analiza ryzyka w kontekście ciągłego doskonalenia Farmaceutycznego Systemu Jakości.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 lut

Weryfikacja jakościowych metod mikrobiologicznych w oparciu o normatywne dokumenty tj. PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz ISO 16140-3.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 lut

Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2021 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 lut

Wybór, weryfikacja oraz walidacja metod klasycznych ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne)

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 lut

Nowelizacja dokumentów PCA- DA-05 oraz DA-06

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 lut

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne. Nowe wymagania od 2021 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 lut
11 lut

Spektroskopia UV-Vis - podstawy teoretyczne, metodyka pomiaru, preparatyka próbek, interpretacja wyników.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.