Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Zasadę, że badanie należy traktować jako całość procesów obejmujących: pobieranie próbki, postępowanie z próbką oraz jej analizę w laboratorium ,
 • Ogólne zasady pobierania reprezentatywnej próbki,
 • Wielkość niepewności wnoszonej przez pobieranie próbki.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Laboratoriach wdrażających pobieranie próbek odpadów do badań
 • Osobach prowadzących walidację metod pobierania próbek odpadów
 • Laboratoriach starających się o akredytację metod pobierania próbek odpadów
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak pobierać reprezentatywne próbki odpadów różnego rodzaju co przyczyni się do usprawnienia oraz ułatwienia codziennej pracy w laboratorium.
 • Nauczysz się walidacji stosowanej procedury pobierania próbek odpadów i paliw wtórnych, dzięki czemu unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
 • Dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy związane pobieraniem próbek, w szczególności odpadów i nauczysz się jak ich uniknąć co wpłynie na rzetelność pobierania próbek.
Program szkolenia
 • Ustawa o odpadach:
  • zakres i podstawowe definicje,
  • klasyfikacja i katalog odpadów,
  • gospodarka odpadami,
  • przetwarzanie odpadów,
  • składowanie odpadów.
 • Rodzaje odpadów.
 • Pobieranie próbek odpadów: od próbki pierwotnej przez próbkę ogólną do próbki analitycznej.
 • Reprezentatywność próbki: techniki umożliwiające pobranie próbki reprezentatywnej do celu badania.
 • Norma PN-EN 14899 „Charakteryzowanie odpadów. Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek” – omówienie.
 • Norma PN-EN 15442 „Stałe paliwa wtórne – Metody pobierania próbek” – omówienie.
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych.
 • Walidacja procedury pobierania próbek odpadów:
  • określenie wielkości i liczby próbek pierwotnych,
  • określenie minimalnej masy próbki ogólnej,
  • określenie dokładności pobierania próbki,
  • precyzji pobierania próbki,
  • niepewności pobierania próbki.
 • Wyznaczenie minimalnej liczby próbek pierwotnych i masy próbki ogólnej jako kompromis pomiędzy dokładnością i precyzją pobierania a kosztami
 • Procedury sprawdzania dokładności pobierania próbek odpadów.
 • Praktyczny przykład obliczeń walidacyjnych.
 • Konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników (problemy można zgłaszać przed szkoleniem, żeby prowadzący się przygotował).
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 123 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 70 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 05.11.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/11/L/O2/PB
Zaczyna się:04/11/2021
Kończy się:05/11/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 820.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 720.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!