Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Wykonując pomiary gazów odlotowych powinieneś:
 • znać praktyczne zasady dotyczące przeliczania i obliczania wielkości związanych z gazami odlotowymi.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach, które chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym
 • personelu laboratoriów emisyjnych
 • osobach autoryzujących sprawozdania
 • wszystkich tych, którzy twierdzą, że w zakresie emisji nie ma już dobrych szkoleń
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi, dzięki czemu unikniesz błędów podczas badań.
 • Nauczysz się jak wyznaczać budżety niepewności, co pozwoli Ci zwrócić uwagę na wpływ poszczególnych czynności wykonywanych w trakcie badań na niepewność pomiaru
 • Prześledzisz przykłady zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej
 • Poznasz przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii, co ułatwi Ci np. sprawdzenie własnego, nowo przyjętego personelu.
 • Poznasz przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii, co ułatwi Ci np. sprawdzenie własnego, nowo przyjętego personelu.
Program szkolenia
 • Wyznaczanie wielkości związane z pomiarem stężenia
 • pyłu wg EN 13284-1,
 • metali wg EN 14385,
 • dioksyn wg EN 1948 – przykłady
 • Przeliczanie i wyliczanie podstawowych wielkości charakteryzujących badanie/pobieranie próbek gazów odlotowych
 • konwersja z ppm do mg/m3 i odwrotnie,
 • wyliczanie mg węgla (TOC),
 • przedstawianie stężenia fluorków w postaci HF,
 • wyznaczanie minimalnego czasu pobierania próbki,
 • obliczenia procentowej zawartości wilgoci w gazie odlotowym,
 • przeliczanie menzurandów do standardowych warunków
 • Wyznaczanie
 • stężeń oraz emisji substancji emitowanych do atmosfery na podstawie oznaczeń laboratoryjnych,
 • czasu pobierania próbki (rurki adsorpcyjne), granicy wykrywalności
 • Obliczenia związane z pomiarami gazów i oparów (instrumentalne techniki)
 • Przykładowe budżety niepewności NOx, O2, TOC, pyłu
 • Niepewność wyznaczenia masy pyłu
 • Sprawozdanie z badań – przykłady angielskie
 • Potwierdzenie metod znormalizowanych
Nasz Ekspert

Główny Specjalista (czynnie wykonujący badania gazów odlotowych)  w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w GIOŚ Warszawa CLB Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpraca z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestnik i jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 17.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 18.11.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/11/L/O2/GU
Zaczyna się:17/11/2021
Kończy się:18/11/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 820.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 720.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!