Jak polubić przegląd zarządzania? - bezpłatny Webinar

Webinar poprowadzi: Ewelina Siwek - Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego.

Głównym celem webinarium jest zachęcenie uczestników do elastycznego podejścia podczas przygotowania i realizacji Przeglądów Zarządzania.
 
Obszar wymagań związanych z koniecznością realizacji przeglądów zarządzania obejmuje wiele aspektów pracy Laboratorium co powoduje dystansowanie się i realizację Przeglądu zarządzania jedynie z konieczności spełnienia wymagań.
 
Podczas webinarium:
 

👉 wskażemy przykładowe rozwiązania podejścia, które umożliwią efektywny nadzór nad pracą w Laboratorium i świadome podejście do  wyników Przeglądów zarządzania pozwoli zapewnić ciągłość działania wdrożonego sytemu zarządzania.

Efektem zmiany podejścia oraz wydzielaniem obowiązków pomiędzy wszystkie osoby zaangażowane w działania związane z realizacją Przeglądu zarządzania, będzie świadome i konsekwentne dążenie do realizacji zmian oraz wyznaczonych mierzalnych celów.
 

ZAPISZ SIĘ TERAZ!

Pamiętaj aby zapisać się na webinar - liczba miejsc jest ograniczona!

Webinar odbędzie się na naszym profilu na Facebooku, dlatego aby móc skorzystać z webinaru, należy być zalogowanym na Facebooku.