Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/RP/09/17
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Znormalizowane i alternatywne metody badań mikrobiologicznych żywności – charakterystyka, wdrożenie, utrzymanie - Kraków, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Znormalizowane i alternatywne metody badań mikrobiologicznych żywności – charakterystyka, wdrożenie, utrzymanie - Kraków, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Znormalizowane i alternatywne metody badań mikrobiologicznych żywności – charakterystyka, wdrożenie, utrzymanie - Kraków, wrzesień


Wykonując badania mikrobiologiczne żywności powinieneś znać:

 • metody badań mikrobiologicznych wg norm międzynarodowych, europejskich i krajowych w obszarze badań żywności
 • alternatywne metody badań mikrobiologicznych wykorzystywane w badaniach żywności
 • charakterystykę działania metod badań mikrobiologicznych żywności
 • właściwe i ekonomicznie optymalne sposoby wdrażania metod badań do praktyki laboratoryjnej
 • techniki utrzymania metod badań w laboratorium, w tym elementy sterowania ich jakością
 • wymagania prawne i jednostek udzielających uznania w zakresie wdrożenia, utrzymania i akredytacji metod badań mikrobiologicznych

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych żywności, zarówno rozpoczynających karierę w branży laboratoryjnej, jak i pracowników z doświadczeniem, wykonujących analizy mikrobiologiczne
 • kierownikach, kierownikach ds. jakości i technicznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • osobach nadzorujących pracę laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • audytorach wewnętrznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • wszystkich innych osobach zainteresowanych tematyką metod badań mikrobiologicznych żywności

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę o statusie prawnym stosowania metod znormalizowanych i alternatywnych w badaniach mikrobiologicznych żywności, dzięki czemu łatwiej podejmiesz decyzję o wdrożeniu właściwych metod do potrzeb swojego laboratorium.
 • Poznasz znormalizowane i alternatywne metody badań mikrobiologicznych żywności, co poszerzy Twoje kompetencje w zakresie realizacji badań mikrobiologicznych żywności.
 • Poznasz zasady doboru, wdrożenia i utrzymania metod badań mikrobiologicznych żywności, co pomoże Ci w zoptymalizowaniu nakładów pracy i kosztów w laboratorium.
 • Nauczysz się rozwiązywania często pojawiających się problemów z wdrożeniem i utrzymaniem metod badań mikrobiologicznych żywności, co pozwoli Ci na sprawniejsze zarządzanie metodami w laboratorium.
 • Zrozumiesz techniki sterowania jakością znormalizowanych i alternatywnych metod badań mikrobiologicznych żywności, przez co wykazanie kompetencji technicznych w tym zakresie nie będzie dla Ciebie problemem.
 • Efektywniej wykorzystasz potencjał badawczy swojego laboratorium, dzięki czemu osiągniesz realne korzyści w postaci zmniejszenia nakładów pracy i kosztów realizacji metod w laboratorium.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania prawne stosowania znormalizowanych metod badań mikrobiologicznych żywności
 • Znormalizowane metody wykrywania obecności: Salmonella spp., Campylobacter spp, Escherichia coli, Escherichia coli O157 i innych serotypów, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, beztlenowych bakterii przetrwalnikujących, Enterobacteriaceae, bakterii z grupy coli, koagulazo-dodatnich Staphylococcus spp. i innych
 • Znormalizowane metody oznaczania liczby: drobnoustrojów (tzw. OLD), Listeria monocytogenes, bakterii z grupy coli, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, drożdży i pleśni, Clostridium perfringens, koagulazo-dodatnich Staphylococcus spp., Bacillus cereus, Pseudomonas spp., bakterii fermentacji mlekowej, bakterii beztlenowych redukujących siarczany i innych
 • Zasady potwierdzania działania metod znormalizowanych w warunkach laboratorium
 • Elementy sterowania jakością metod znormalizowanych

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Definicja metod alternatywnych w badaniach mikrobiologicznych żywności
 • Zasady doboru metod alternatywnych do potrzeb laboratorium
 • Wymagania prawne stosowania alternatywnych metod badań mikrobiologicznych żywności
 • Alternatywne metody wykrywania obecności drobnoustrojów: zautomatyzowane, metody molekularne, serologiczne, hodowlane, inne
 • Alternatywne metody oznaczania liczby drobnoustrojów: zautomatyzowane, molekularne, serologiczne, mikroskopowe, inne
 • Zasady wdrażania metod alternatywnych do praktyki laboratoryjnej: zakres stosowania, walidacja metod, przygotowanie próbek do badań, analiza kosztów wdrożenia
 • Utrzymanie metod alternatywnych w laboratorium: elementy sterowania jakością, analiza kosztów utrzymania metod
 • Pytania, dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • mikrobiolog praktyk z wieloletnim doświadczeniem w referencyjnym laboratorium mikrobiologii żywności, ekspert i audytor wewnętrzny laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025, kierownik ds. jakości laboratorium, ekspert w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej żywności, wieloletni trener w zakresie mikrobiologii żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania laboratoriów, bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności, funkcjonowania laboratoriów mikrobiologicznych

Cena obejmuje

*Cena 1050,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

**Cena 1220,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

***Cena 1390,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się. Rabaty dotyczą szkoleń 2-dniowych zaplanowanych od listopada 2015 r.

Informację o rabacie prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 19.09.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 21.09.2017 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 050,00 zł brutto: 1 291,50 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 220,00 zł brutto: 1 500,60 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 390,00 zł brutto: 1 709,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK