Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/35/15
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Znakowanie żywności wartością odżywczą wg nowych przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 - Warszawa


Informujemy o zmianie terminu szkolenia z 13 maja na dzień 24 czerwca 2015 r.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z najnowszymi zasadami przedstawiania informacji o wartości odżywczej oraz nabycie umiejętności dostosowanie etykiet żywności do nowych wymagań. Udział w szkoleniu da możliwość poznania wyjaśnień odnośnie interpretacji wybranych przepisów z zakresu znakowania wartością odżywczą.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się opracowywaniem etykiet środków spożywczych w zakresie wartości odżywczej, osób odpowiedzialnych za dostosowanie etykiet produktów spożywczych do nowych wymagań w tym zakresie, jak również osób oceniających zgodność etykietowania produktów spożywczych z wymaganiami prawa żywnościowego.


 

Zakres tematyczny szkolenia

  • Kategorie środków spożywczych, których dotyczy zmiana zasad znakowania wartością odżywczą
  • Daty, od których wprowadzenie zmian w znakowaniu wartością odżywczą jest konieczne oraz okresy przejściowe
  • Szczegółowe omówienie nowych wymagań odnośnie podawania informacji o wartości odżywczej (zakres informacji o wartości odżywczej, sposób wyrażania i prezentacji, informacje dobrowolne)
  • Wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów art. 29 - 35 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie poprowadzi:

Trener posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie żywności zdobyte podczas kilkunastu lat pracy na stanowisku naukowym w PIB. Ekspert w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, bierze udział w pracach nad projektem rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, bierze udział w pracach nad wytycznymi do stosowania tego rozporządzenia, dzieki czemu uczestnicy szkoleń zyskują gwarancję zdobycia aktualnej wiedzy praktycznej.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwa kawowa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 24.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK