Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK1/MB/04/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Kraków, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Kraków, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Kraków, kwiecień


Wykonując badania techniką MS powinieneś znać:

 • Podstawy chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej,
 • Chemię na poziomie licencjatu z chemii, biologii lub nauk pokrewnych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach z doświadczeniem w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) mających wykształcenie przyrodnicze
  (tzn. absolwentów politechnik, wydziałów chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, technologii żywienia itp.) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu spektrometrii mas i chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Uporządkujesz swoją wiedzę teoretyczną z zakresu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, nabytą wiedzę  będziesz mógł wykorzystać we wszystkich laboratoriach chemicznych zarówno rutynowych jak i badawczych, gdyż chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrem mas staje się coraz bardziej rozpowszechnioną techniką instrumentalną,
 • Będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy od światowej klasy specjalistki, która używa nowoczesnych metody instrumentalnych
 • w codziennej pracy, w związku z czym dysponuje nie tylko wiedzą teoretyczną, ale dużym doświadczeniem praktycznym,
 • Rozwiejesz wątpliwości z zakresu chromatografii cieczowej, ponieważ w trakcie szkolenia będziesz mieć  możliwość konsultacji zgłoszonych problemów.

 Program szkolenia:

 • Podstawy spektrometrii mas: metody jonizacji, rodzaje analizatorów mas, tandemowa spektrometria mas,
 • Różne tryby pomiarów stosowane w spektrometrii mas  ( monitorowanie wybranego jonu, fragmentacja jonów, określanie jonu pseudomolekularnego),
 • Interpretacja widma mas - jakie informacje można uzyskać analizując widmo mas,
 • Omówienie zagadnień związanych z doborem fazy ruchomej w analizie LCMS,
 • Wykorzystanie LC/MS i LC-MS/MS do analizy jakościowej i ilościowej,
 • Praktyczne przykłady wykorzystania LCMS w analizie żywności.

Nasz ekspert:

 • Adiunkt w Pracowni Chromatografii i Analityki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie oznaczania  związków organicznych w próbkach m.in. żywności metodami HPLC, UPLC oraz LC/MS/MS.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 12.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK