Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/BP/02/20
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, luty


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykorzystując w badaniach pożywki mikrobiologiczne powinieneś:

 • znać aktualne wymagania w obszarze produkcji i nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych
 • umieć planować zakup, przygotowywać, przechowywać i kontrolować pożywki oraz dokumentować te procesy
 • znać metody przechowywania drobnoustrojów kontrolnych i zasady prowadzenia banku szczepów
 • monitorować kompetencje laboratorium

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwu i pracownikach pożywkarni,
 • producentach, dystrybutorach pożywek mikrobiologicznych,
 • pracownikach Działów Zapewnienia Jakości i auditorach systemów zarządzania jakością w laboratoriach
 • pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz zasady nabywania, wytwarzania i przechowywania pożywek mikrobiologicznych oraz zasady nadzorowania wyposażenia laboratoryjnego i monitorowania warunków środowiska, dzięki czemu będziesz w stanie właściwie wybrać, przygotować lub pozyskać pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium
 • Zapoznasz się z metodami i technikami kontroli jakości różnych rodzajów pożywek mikrobiologicznych oraz kryteriami ich oceny
 • Nauczysz się dobierać metody, techniki i zakres kontroli do różnego rodzaju pożywek, co pozwoli Ci prawidłowo zarządzać jakością badań,
 • Dowiesz się jak zbudować i prowadzić bank szczepów kontrolnych, i jak go wykorzystać do poprawnego monitorowania kompetencji laboratorium

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Zapewnienie jakości pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014-07;
 • Wymagania dla producentów, dostawców, użytkowników; 
 • Przygotowywanie, przechowywanie i nadzorowanie jakości pożywek w laboratorium;Kolekcje drobnoustrojów kontrolnych; kryteria doboru szczepów do oceny jakości pożywek; sposoby oceny czystości i tożsamości szczepów,

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Postępowanie ze szczepami kontrolnymi - przygotowanie i standaryzacja inokulum;
 • Metody badania jakości pożywek, w tym pożywek referencyjnych , płynów do rozcieńczeń i innych materiałów. Kontrola jakości pożywek – ilościowa, jakościowa; specyfikacja wymagań i kryteria oceny; zakres i częstotliwość kontroli; Nadzór nad jakością pożywek, karty kontrolne.
 • Konsultacje, forum dyskusyjne  

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Posiada doświadczenie w pracy naukowej jako wykładowca w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii, Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 r. pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności, Pracowni Mikrobiologii w Zakładzie Jakości Żywności, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Autorka publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Praktyk w wykonywaniu analiz mikrobiologicznych i kontroli jakości oraz oceniający w analizach sensorycznych żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, monitoringu czystości środowiska produkcji i materiałów przeznaczonych do kontaktu  z  żywnością. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 24.02.2020 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.02.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK