Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/JK/11/18
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania - Zakopane, listopad


Jako producent lub dystrybutor żywności powinieneś znać:

 • Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej
 • Zagrożenia dla jakości zdrowotnej produktu jakie występują podczas ich wytwarzania i dystrybucji
 • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP
 • Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Pracownikach i kierownikach firm produkujących żywność, dodatki do żywności, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz osób zajmujących się dystrybucją żywności 

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Pozyskasz wiedzę dotyczącą: zagrożeń żywności i źródeł ich pochodzenia, przyczyn zatruć pokarmowych oraz metod zapobiegania ich występowaniu, dzięki czemu zapewnisz bezpieczeństwo żywności produkowanej w Twojej firmie.
 • Poznasz zasady prawidłowego mycia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu wraz z wymaganiami i interpretacją wyników badań, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełnienia błędu.
 • Zapoznasz się z przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności, które obowiązują w Polsce i Unii Europejskiej, co zaoszczędzi Twój czas oraz ułatwi poruszanie w gąszczu zapisów.
 • Uzyskasz praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP, dzięki czemu będziesz lepiej przygotowany do urzędowej kontroli.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Bakteriologiczne, wirusowe i parazytologiczne zagrożenia w produkcji żywności i ich źródła pochodzenia
 • Przyczyny zatruć pokarmowych oraz zapobieganie ich występowaniu
 • Czynniki wpływające na wzrost i namnażanie się drobnoustrojów
 • Środki fizyczne i chemiczne służące do zwalczania chorobotwórczych drobnoustrojów w żywności
 • Zapobieganie fizycznemu i chemicznemu skażeniu żywności
 • Zasady higieny podczas wykonywania codziennych czynności 
 • Zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni produkcyjnych oraz dobór środków myjących i dezynfekcyjnych
 • Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni produkcyjnych oraz dobór środków myjących i dezynfekcyjnych
 • Monitoring stanu higienicznego urządzeń oraz środowiska produkcyjnego (pobieranie próbek z powierzchni produkcyjnych, rąk pracowników, powietrza, wody do produkcji), wymagania i interpretacja wyników badań.
 • Zasady pobierania i przygotowania próbek żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych
 • Ogólne wymagania dotyczące, oceny przydatności próbki do badań, transportowania i przechowywania próbek, sprzęt do pobierania próbek, jego przygotowanie i konserwacja
 • Omówienie zasad GHP i GMP (tzw. minimum sanitarne)  jako warunków wstępnych do wdrożenia systemu HACCP 

Dzień trzeci

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Geneza systemu HACCP, powody jego wdrażania i korzyści z funkcjonowania, podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce (ustawy i rozporządzenia)
 • Harmonogram wdrażania systemu HACCP (opis produktu, analiza zagrożeń, identyfikacja krytycznych punktów kontroli CCP, ustalenie limitów dla krytycznych punktów kontroli, działania korygujące w systemie HACCP, dokumentacja systemu HACCP)
 • Prawidłowe wypełnianie dokumentów i formularzy związanych z realizacją zasad GMP/GHP i HACCP
 • Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Uni Europejskiej 
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Zakończenie szkolenia godz. 11.30.

Nasz Ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 28.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 30.11.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK