Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/JK/10/17
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii


Zgłoś udział - Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik


Wykonując badania mikrobiologiczne żywności  powinieneś znać:

 • aktualne norm oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji obowiązujących w laboratoriach mikrobiologicznych badających żywność, wodę oraz próbki środowiskowe

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach i pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę i próbki ze środowiska produkcyjnego

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Pozyskasz wiedzę dotyczącą aktualnych wymagań w stosunku do laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę i próbki środowiskowe, zawartych w dokumentach normatywnych oraz dokumentach wydanych przez PCA, dzięki czemu Twoje laboratorium sprosta wymaganiom formalnym i będzie się rozwijać.
 • Uzyskasz informacje o znowelizowanych wydaniach norm ISO, dotyczących metod badawczych, walidacji i zapewnienia jakości w laboratorium mikrobiologicznym, co poszerzy Twoje kompetencje i ułatwi Ci pracę w jednostce starającej się o zdobycie lub odnowienie akredytacji.
 • Zapoznasz się z praktycznymi rozwiązaniami, które pozwolą udoskonalić system w laboratorium w zakresie walidacji oraz sprawdzania metod i wyliczania niepewności pomiaru, co pozwoli Ci uniknąć popełniania błędów podczas pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025 w odniesieniu do kompetencji laboratoriów
 • Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013
 • Metody badań mikrobiologicznych żywności, wody, środowiska (normy ISO, PN i in.)

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Przygotowanie i kontrola jakości pożywek, szczepy kontrolnePN-EN ISO 11133:2014
 • Pobieranie i  przygotowanie próbek żywności i wody do badań mikrobiologicznych
 • Nadzór nad wyposażeniem, spójność pomiarowa DA-06
 • Walidacja metod

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Szacowanie i wyrażanie niepewności wyników badań mikrobiologicznych  PKN-ISO/TS 19036:2011P,EA4/16
 • Zapewnienie jakości wyników badań
 • Obliczanie i wyrażanie wyników badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013
 • Pytania, dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

 

Nasz Ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie
- Rabat w wysokości 150 zł netto - dla trzeciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się.

Informację o rabacie dla stałych uczestników naszych szkoleń prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.10.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.10.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.10.2017 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1960,00 zł brutto: 2410,80 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK