Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK1/MK/02/20
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach - Kraków, luty


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Opis szkolenia:

 • Wprowadzenie w problematykę hałasu w budynkach wraz z opisem podstawowych pojęć (np. rozróżnianie dźwięków powietrznych i materiałowych) oraz definicji normowanych i mierzonych wielkości akustycznych.
 • Omówienie dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach wg nowej normy PN-B-02151-2:2018-01  - uwaga: norma opublikowana przez PKN, ale jeszcze NIEOBOWIĄZUJĄCA - brak powołania w rozporządzeniu.
 • Przedstawienie nowych metodyk pomiaru hałasu w pomieszczeniach - wg norm powołanych w PN-B-02151-2:2018-01 - tj. norm
 • PN-EN ISO 10052  oraz  PN-EN ISO 16032.
 • W trakcie wykładu będą prowadzone ćwiczenia z wykonywania obliczeń oraz konsultacje  w zakresie problemów pomiarowych zgłaszanych przez uczestników.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz nowe (ZAOSTRZONE!) wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach;
 • zapoznasz się ze ZMIENIONYM podejściem do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach;
 • poznasz sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych badania wraz z niepewnością.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • laboratoriach akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • osobach wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń,
 • osobach oceniających wyniki pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniach

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Definicje i pojęcia podstawowe.

 • Podstawy prawne ochrony przed hałasem w budynkach.
 • Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • Metody pomiaru hałasu w pomieszczeniach:    
  - wg PN-EN ISO 10052:2007-05 +PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 “Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona.” - tylko w zakresie pomiarów hałasu;     
  - wg PN-EN ISO 16032:2006-09  “Akustyka – Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – Metoda dokładna.
 • Przedstawianie wyników badań hałasu w pomieszczeniach - z uwzględnieniem  niepewności wyniku (zasady obliczania niepewności).
 • Konsultacje.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Metody szkolenia:

 • Wykłady 80%
 • Warsztaty10%
 • Pytania i dyskusja 10%

Nasz ekspert:

Wykształcenie

Obszar 
specjalizacji

Doświadczenie 
zawodowe

Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług

mgr fizyki

akustyka - pomiary hałasu i ochrona przed hałasem

35 lat pracy zawodowej, w tym 12 lat zarządzania laboratorium akredytowanym;

organizator badań biegłości

11-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem , pomiarów hałasu i szacowania niepewności wyników

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 12.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK