Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LD1/PB/09/17
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień


Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:

 • sposoby i techniki zapewnienie spójności pomiarowej wyniku badania
 • znaczenie i sens wyników znajdujących się na świadectwach wzorcowania
 • sposób interpretacji niepewności wyniku badania
 • do jakich celów może i powinna być wykorzystywana niepewność wyniku
 • kryteria, jakie powinny być stosowane w ramach sterowania jakością wyników badań
 • czym różni się wzorcowanie od legalizacji

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach pracujących w laboratoriach badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub posiadających już wdrożony system.

 

Dlaczego warto wziąć udział szkoleniu:

 • Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii, która pozwoli planować i realizować przedsięwzięcia z zakresu walidacji metod badawczych, sterowania jakością badań w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym.
 • Dowiesz się jakie informacje znajdują się na świadectwach wzorcowania, co pomoże Ci w ich praktycznym wykorzystaniu w działaniu laboratorium.
 • Dowiesz się jak interpretować niepewność wyniku badania/wzorcowania, co pozwoli Ci na właściwą interpretację uzyskanych wyników.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Pomiar i badanie – definicje, podobieństwa i różnice
 • Metrologia prawna i naukowa – z której należy korzystać w laboratorium akredytowanym
 • Spójność pomiarowa wyniku – co właściwie oznacza, po co musimy ją zapewnić, jakimi sposobami ją zapewnić
 • Wzorce kalibracyjne, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia – jak je wykorzystywać w laboratorium
 • Sterowanie jakością wyników badań w laboratorium – jakie techniki wykorzystywać, jakie przyjąć kryteria dla poszczególnych technik, jak analizować informację zwrotną ze sterowania jakością
 • Świadectwa wzorcowania – do czego potrzebne są laboratorium, jakie informacje znajdują się w świadectwach wzorcowania, jak je interpretować i jak wykorzystać w pracy laboratorium
 • Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym
 • Dyskusja nad problemami zgłoszonymi przez słuchaczy 

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 26.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK