Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW3/TG/04/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium


Zgłoś udział - Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, kwiecień


Miejsce szkolenia: Laboratorium Badań Strukturalnych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wykonując badania techniką GC powinieneś znać:

 • podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii gazowej
 • znać metodykę oznaczeń GC oraz GC-MS
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą GC oraz GC-MS

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach, które dopiero rozpoczynają pracę z GC
 • analitykach wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium
 • osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metod

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz najistotniejsze elementy teorii podziałowej chromatografii gazowej (GC) oraz  nauczysz się podstawowych czynności obsługowych GC, co poszerzy Twoje kompetencje i rozszerzy możliwości analityczne o przeprowadzanie  identyfikację jakościową z użyciem GC/MS
 • Nauczysz się sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas pracy z GC, dzięki czemu przygotujesz się na  wykrywanie i eliminowanie problemów mogących prowadzić do istotnych błędów w analizie GC

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Kapilarna chromatografia gazowa: rodzaje oraz fizyko-chemiczne podstawy chromatografii gazowej; mechanizm rozdzielenia w podziałowej
 • Wielkości retencyjne: czas retencji, całkowity, martwy, zredukowany (poprawiony) względny czas retencji, indeks retencji, fazy nieruchome, stałe McReynoldsa
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa  i ilościowa
 • Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Kapilarna chromatografia gazowa: pakowane oraz kapilarne kolumny chromatograficzne; współczynnik β; dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego; zależność czasu, retencji od temperatury; programowanie temperatury; dozownik split/splitless; detektory
 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Zajęcia laboratoryjne
 • Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa  i ilościowa
 • Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria masową

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową:
  • podstawy spektrometrii masowej,
  • metody jonizacji,
  • analiza jakościowa metodą GC/MS,
  • pomiar całkowitego prądu jonowego (TIC),
  • monitorowanie wybranych jonów (SIM),
  • spektrometry masowe wysokiej rozdzielczości oraz kwadrupolowe.
 • Typowe problemy w GC - podsumowanie i dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz ekspert:

 • Kierownik Pracowni Radiochemii i Chemii Atmosfery Wydziału Chemii UW. Kierownik studium podyplomowego „Zastosowanie Chemii w Ochronie Środowiska” (kurs chromatograficzny). Ekspert od oznaczania próbek środowiskowych oraz próbek pochodzących z obiektów zabytkowych.

Cena obejmuje

CENA NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

Cena obejmuje: 21 godziny zajęć, w tym warsztaty laboratoryjne, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, obiady i serwis kawowy podczas szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.04.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK