Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/SZ/09/19
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Ustalając parametry charakteryzujące metody analityczne i pomiarowe powinieneś:

 • umieć stosować narzędzia statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych, a zwłaszcza poprawnie szacować niepewność pomiarów, określać odtwarzalność i powtarzalność metod pomiarowych oraz wyznaczać krzywe kalibracyjne.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów badawczych i wzorcujących (z dowolnej dziedziny), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności praktyczne w zakresie szacowania niepewności pomiarów oraz walidacji i doskonalenia metod pomiarowych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z podstawami metod statystycznych i nauczysz się stosować techniki statystyczne przy walidacji metod analitycznych oraz wyznaczaniu niepewności badań, dzięki czemu będziesz sprawnie dokonywać walidacji metod pomiarowych, sporządzać budżet niepewności i wyznaczać krzywe kalibracyjne
 • Nauczysz się posługiwać się funkcjami statystycznymi pakietu Excel, uzyskując możliwość sprawnego i bezbłędnego wykonywania nawet skomplikowanych obliczeń.
 • Będziesz w stanie tworzyć grafiki obrazujące rozkład danych i projektować autorskie arkusze kalkulacyjne, które w uporządkowanej formie dokumentują wyniki przeprowadzonych w laboratorium badań, co pozwoli na szybszą i efektywniejszą gospodarkę danymi w laboratorium.

Program szkolenia:

Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów.

Dzień pierwszy:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
 • Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach. 
 • Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych. 
 • Parametry walidacyjne. 
 • Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady. 
 • Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja. 
 • Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia.
 • Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności. 
 • Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień drugi:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
 • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej. 
 • Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami. 
 • Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach. 
 • Szacowanie niepewności metodą A oraz B. 
 • Kompozycja rozkładów. 
 • Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a. 
 • Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich. 
 • Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną. 
 • Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń. 
 • Technika tworzenia bilansu niepewności.
 • Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych. 
 • Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.  
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 

Nasz Ekspert:

 • wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w obszarze metrologii i stosowania metod statystycznych w badaniach laboratoryjnych; konsultant programów PT/ILC.
Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów.
Dzień pierwszy:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach. 
Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych. 
Parametry walidacyjne. 
Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady. 
Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja. 
Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia.
Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności. 
Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień drugi:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej. 
Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami. 
Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach. 
Szacowanie niepewności metodą A oraz B. 
Kompozycja rozkładów. 
Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a. 
Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich. 
Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną. 
Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń. 
Technika tworzenia bilansu niepewności.
Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych. 
Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.  
Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.09.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.09.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK