Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/HM/05/18
Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Analiza sensoryczna żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Lider panelu sensorycznego - rola i zadania - Warszawa, maj
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Analiza sensoryczna żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Lider panelu sensorycznego - rola i zadania - Warszawa, maj
Więcej informacji o tym szkoleniu

Analiza sensoryczna żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Lider panelu sensorycznego - rola i zadania - Warszawa, maj


Wykonując analizę sensoryczną żywności powinieneś znać:

 

 • Podstawy analizy sensorycznej oraz zasady postępowania przy tworzeniu pracowni sensorycznej,
 • Rolę lidera panelu sensorycznego,
 • Zasady zapewnienia miarodajności uzyskiwanych wyników badań, zarówno pod względem merytorycznym, jak i systemu zarządzania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Szkolenie dedykowane dla osób pracujących w pracowniach sensorycznych lub przygotowujących się do takich zadań, w tym do pełnienia funkcji kierownika (lidera) w akredytowanych laboratoriach badań sensorycznych żywności/wody lub w laboratoriach badań sensorycznych żywności/wody przygotowujących się do akredytacji. 

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się właściwego podejścia do walidacji/sprawdzenia metod badań sensorycznych i szacowania niepewności wyników badań oraz planowania sterowania jakością badań, w tym szkolenia i monitorowania panelu sensorycznego, co umożliwi Ci poprawne  zaplanowanie eksperymentu walidacyjnego i kontrolę jakości badań, a także wykorzystanie ich wyników do potwierdzenia miarodajności uzyskiwanych wyników
 • Zapoznasz się z  aktualnymi dokumentami odniesienia  dla laboratoriów sensorycznych (norma, dokumenty EA, dokumenty PCA) zawierającymi  kryteria oceny przez PCA, dzięki czemu będziesz w stanie przygotować swoje laboratorium do uzyskania akredytacji.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie się z trybem postępowania przy wyborze, szkoleniu i monitorowaniu zespołu sensorycznego,
 • Omówienie metod badań sensorycznych żywności i zasad postępowania przy opracowywaniu planu walidacji/ sprawdzenia metod,
 • Jak uniknąć błędów przy planowaniu zapewnienia jakości badań sensorycznych,
 • Aktualne dokumenty odniesienia (norma, dokumenty EA, dokumenty PCA),
 • Kryteria oceny laboratoriów sensorycznych przez PCA,
 • Podsumowanie szkolenia, konsultacje.

Nasz ekspert:

 • Adiunkt w Instytucie Żywności i Żywienia. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego Żywności, która jest częścią Laboratorium Referencyjnego. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, z obszaru bezpieczeństwa żywności, opublikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Współpracuje z PCA, jako auditor techniczny oceniający laboratoria badawcze.

 

 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 17.05.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK