Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/20/15
Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Walidacja i potwierdzanie metod badań oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym - Zakopane, maj


Informujemy o zmianie miejsca szkolenia z Kazimierza Dolnego na Zakopane.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Laboratoria wdrażające i utrzymujące system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 powinny udokumentować jakość stosowanych metod badań.

 • Podczas szkolenia dowiesz się na czym polega potwierdzanie w laboratorium metod znormalizowanych i czym jest walidacja metod badań.
 • Wyjaśnimy jakie wielkości charakteryzują metodę badania i wynik badania.
 • Przedstawimy różne warianty szacowania niepewności pomiaru uwzględniające techniki analityczne i pobieranie próbek oraz w jakim stopniu można wykorzystać wyniki potwierdzania/walidacji metod badań i sterowania jakością badań w procesie szacowania niepewności pomiaru.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, dlatego prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji metod stosowanych w laboratorium oraz kalkulatorów, każdy uczestnik będzie mógł skonsultować z prowadzącym interesujące go zagadnienia. 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych posiadających wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytację lub przygotowujących się do akredytacji. 

 

Tematyka:

 • Kompetencje techniczne laboratorium analitycznego w odniesieniu do wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005, a w szczególności dotyczących - personelu; warunków lokalowych i środowiskowych; metod badań; wyposażenia pomiarowego; zapewnienia jakości; pobierania próbek i postępowania z próbkami. Wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie spełnienia wymagań normy jw.w laboratorium analitycznym, w tym przewodniki EA, ILAC, EURACHEM/CITA
 • Przytomnienie podstawowych zagadnień z zakresu statystyki matematycznej
 • Potwierdzanie i walidacja metod badań w laboratorium analitycznym
 • Ocena przydatności metod analitycznych dla określonych zadań: analiza śladowa i analiza w celu porównania z wartościami granicznymi
 • Walidacja metod analitycznych - charakterystyka metod analitycznych, obejmująca zdefiniowanie cech metody analitycznej w zależności od rodzaju badań i technik pomiarowych; planowanie walidacji; odpowiedzialność; przebieg walidacji; zapisy
 • Błędy w analizie chemicznej a niepewność pomiaru
 • Procedura szacowania niepewności pomiaru analitycznego
 • Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru (budżet niepewności)
 • Metody zapewnienia jakości wyników analiz chemicznych, w tym zasady planowania sterowania jakością analiz chemicznych, sterowanie wewnętrzne i badania biegłości

 

Szkolenie poprowadzi:

Jeden z pierwszych Auditorów kontraktowych PCA. Auditor systemów zarządzania w Laboratorium (PN-EN ISO/IEC 17025, GLP, GMP). Autor licznych publikacji na temat praktycznych rozwiązań we wdrażaniu systemów zarządzania w laboratorium, walidacji metod, szacowania niepewności pomiaru, sterowania jakością badań. Trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu walidacji, szacowania niepewności, badań biegłości oraz bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.05.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.05.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK