Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/JK/12/19
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


Walidacja, szacowanie niepewności i zapewnienie jakości procesu pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, grudzień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania mikrobiologiczne żywności powinieneś znać:

 • Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych w obszarze badań żywności
 • Metody przygotowania próbek, w tym zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych
 • Metody badań mikrobiologicznych
 • Zasady zapewnienia jakości badań mikrobiologicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych 
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania i badania próbek mikrobiologicznych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz aktualne wymagania dotyczące pobierania, utrwalania, i przechowywania próbek żywności, próbek środowiskowych, dzięki czemu unikniesz powszechnych błędów
 • Uzyskasz wiedzę dotyczącą źródeł niepewności związanej z pobieraniem i przygotowywaniem próbki, dzięki czemu będziesz uzyskiwał wiarygodne wyniki badań
 • Dowiesz się jak szacować niepewność pobierania próbek, co zaowocuje efektywniejszą pracą w laboratorium

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 

 • Wymagania aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego (m. in. Rozp. (WE) 2073/2005 z późniejszymi zmianami, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10, Rozp. Min. Zdr., 7 grudnia 2017 r (woda do spożycia, PN-EN ISO 19458:2007)

 • Ogólne zasady pobierania próbek do badań mikrobiologicznych (plan, procedura, metody, zapisy, przygotowanie i nadzór nad sprzętem do poboru i transportu próbek)

 • Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności, niektóre źródła niepewności związanej z pobieraniem i przygotowaniem próbki (identyfikacja źródeł niepewności i metody nadzoru)

 • Walidacja pobierania próbek z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych

 • Procedura potwierdzenia ważności wyników (sterowanie jakością pobierania próbek do badań)

 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.12.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK