Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/IM/04/20
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, kwiecień 2020
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, kwiecień 2020
Więcej informacji o tym szkoleniu

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, kwiecień 2020


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania i jego doskonalenie,
 • Efektywne metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium,

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium,
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości,
 • pracownikach wykonujących badania,
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium,
 • auditorach wewnętrznych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza, w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci i usprawni jej wdrażania w swoim laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz zespół do zmian,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i szansami w laboratorium co ułatwi Ci sprawniejsza ocenę znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami,
 • Poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.

PROGRAM SZKOLENIA:  

 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym,
 • Podejście oparte na ryzyku,
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
 • Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem,
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników,
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium,
 • Wybrane metody analizy ryzyka,
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
  • identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
  • analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
  • opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
  • kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Działania naprawcze w laboratorium - rola i zadania kierownictwa technicznego oraz pełnomocników ds. jakości,
 • Źródłaniezgodności w systemie zarządzania jakością w laboratorium,
 • Niezgodność / korekcja / działanie korygujące – definicje, przykłady oraz różnice między działaniem korygującym a korekcją,
 • Ocenaniezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
 • Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postepowania z działaniami korygującymi, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi z wymaganiami,
 • Ocena ryzyka i działania korygujące a doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • Narzędziawspomagające analizę przyczyn źródłowych,
 • Formy dokumentowania procesu inicjowania oraz wdrażania działań korygujących,
 • Identyfikacja i nadzorowaniebadań niezgodnych z wymaganiami,
 • Ocena skutecznościpodejmowanych działań naprawczych,
 • Odstępstwo: definicja, zgoda na odstępstwo, upoważnienia, ocena znaczenia i formy dokumentowania,
 • Zajęcia warsztatowez planowania, wdrażania, dokumentowania oraz oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych m. in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia,
 • Typowe problemy obserwowane przez auditorów

Nasz Ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 31.03.2020 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 01.04.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 02.04.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK