Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD/13/15
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania w procesie sterowania jakością - Wrocław, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Dowiesz się jak prawidłowo wykorzystać dane zawarte w świadectwach wzorcowania.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

 • Dla pracowników Laboratoriów Badawczych, którzy wykorzystują przyrządy pomiarowe oraz używają wzorców (w tym materiałów odniesienia)
 • Do pracowników, którzy wykonują pomiary zgodnie z ISO 9001 oraz Pracowników firm „handlujących” wyposażeniem pomiarowym (przedstawiciele handlowi)
   

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawowe definicje:
  - wzorcowanie, kalibracja, adiustacja
 • Wymagania dotyczące wzorcowań i nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym:
  - norma PN-EN 17025
  - Ustawa „Prawo o miarach”
  - norma ISO 9001
  - inne formy potwierdzenia: Świadectwo Materiału Odniesienia, legalizacja, ocena/deklaracja zgodności, ekspertyza, rola: ILAC-MRA, CIPM-MRA; DI
 • Wymagania dotyczące świadectw wzorcowania:
  - norma PN-EN 17025
  - wymagania PCA
 • Omówienie wzoru świadectwa wzorcowania
  - załącznik do DAP-04 (wzór świadectwa wzorcowania)
 • Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwie wzorcowania:
  - podstawowe zastosowania: błąd pomiaru / poprawka, niepewność pomiaru , inne zastosowania: ocena przydatności wyposażenia pomiarowego, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym np. sprawdzenie okresowe
 • Prawidłowe formułowanie:
  - zapytanie ofertowe
  - zlecenie wzorcowania
 • Ocena poprawności wystawionego świadectwa wzorcowania
  - Kwalifikowany Dostawca Usług
 • Praktyczne przykłady na „Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania”.
  - Omówienie przykładów wystawionych świadectw.

 

Szkolenie poprowadzi:

Kierownik pracowni w Okręgowym Urzędzie Miar, metrolog, auditor wewnętrzny w administracji miar. Trener w zakresie szkoleń z dziedzin metrologii. Na co dzień zajmuje się wzorcowaniem, a także opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań. Ceniony w branży ekspert stawiający na wysoką wartość merytoryczną i praktyczne podejście do tematu.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 21.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK