Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OD2/MKI/11/18
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia farmacji, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Studium wykonalności - podstawowe narzędzia aplikowania w projektach inwestycyjnych - Wrocław, listopad


Przygotowując Studium wykonalności powinienneś znać:

 • Podstawowe reguły przygotowania projektów,
 • Zasady konstruowania Studium wykonalności,
 • Zasady opracowania analizy kosztów i korzyści (CBA)

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Pracownikach Jednostek Samorządu terytorialnego
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o przygotowaniu projektów unijnych,
 • Pracownikach placówek medycznych, uczelni, szkół, spółek miejskich i innych podmiotów planujących realizację projektu inwestycyjnego.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Na szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia Studium wykonalności
 • Elementem szkolenia jest poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści
 • Elementem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzenia analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowanych projektów UE
 • Dodatkowym elementem jest zapoznanie z aktualnymi technikami tworzenia Studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych

Program szkolenia:

 • Zasady przygotowania Studium wykonalności
  -
  Studium wykonalności a biznes plan - podobieństwa i różnice,
  - Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu Studium wykonalności,
  - Miejsce Studium wykonalności w procesie inwestycyjnym,
  - Podstawy prawne tworzenia Studium wykonalności. 
 • Analiza podstawowej struktury Studium wykonalności
  -
  Informacje na temat projekty,
  - Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzglednieniem dokumentów strategicznych,
  - Identyfikacja problemów,
  - Logika interwencji,
  - Analiza instytucjonalna, trwałość projektu,
  - Analiza odbiorców projektu,
  - Analiza popytu,
  - Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji,
  - Analiza oddziaływania na środowosiko,
  - Analizyzy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora,
  - Analiza finansowa,
  - Analiza ekonomiczno-społeczna,
  - Analiza wrażliwości/ryzyka,
  Wpływ na polityki horyzontalne.
 • Praca warsztatowa nad przygotowaniem kluczowych sekcji Studium wykonalności 
  -
  Cele projektu,
  - Matryca logicznego projektu:
      - logika interwencji - powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu,
      - cele ogólne projektu,
      - cel główny/bezpośredni projektu,
      - produkty projektu,
      - rezultaty projektu.
  - Analiza wykonalności i analiza opcji.
  - Wykonalność techniczno-technologiczna.
  - Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
  - Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
       - przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
       - płynność finansowa, wykonalność i trawłość finansowa projektu,
       - czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego,
       - proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
       - podtsawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
       - analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena).
  - Analiza finansowa projektó: 
      - założenia do analizy finansowej,
      - budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
      - wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
      - wskaźniki FNPV  i FRR,
      - analiza trwałości finansowej projektu
  - Analiza ekonomiczna projektów:
       - efektywność finansow a efektywność ekonomiczna projektu,
       - określenie i kwalifikacja korzyści społecznych,
       - analiza kosztów i korzyści, szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu,
       - analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego DGC),
       - analiza wielokryterialna.
  - Analiza ryzyka projektu:
       - analiza wrażliwości,
       - analiza ryzyka.
 • Podsumowanie szkolenia
  - Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzeniu studiów wykonalności,
  - Wnioski uczestników szkolenia.

Nasz Ekspert:

 • Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 14.11.2018 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 15.11.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK