Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/IM/12/19
Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

„Statystyka w laboratorium aspekty praktyczne” Podstawowe narzędzia statystyczne w praktyce laboratoryjnej kompendium wiedzy- Warszawa, grudzień


Cel szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi statystycznych w obszarze laboratoriów badawczych i wzorcujących.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach pracujących i pełniących funkcje kierownicze w laboratoriach badawczych i wzorcującym, zajmujących się analizą danych procesu monitorowania jakości wyników, walidacji, szacowania niepewności a także nadzoru nad personelem i wyposażeniem pomiarowo – badawczym.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
 • Zapoznasz się z podstawami metod statystycznych i nauczysz się stosować techniki statystyczne, dzięki czemu będziesz sprawnie dokonywać walidacji metod pomiarowych, sporządzać budżet niepewności i wyznaczać krzywe kalibracyjne

PROGRAM SZKOLENIA:  

 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie chemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne;
 • Testy statystyczne w wewnętrznym oraz zewnętrznym sterowaniu jakością;
 • Zastosowanie metod testowania m.in. do porównania dwóch wariancji, porównania dwóch średnich (poprawności dwóch metod), porównywania różnic par wyników, wykrywania błędów grubych;
 • Metody graficznej prezentacji wyników pomiaru;
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w praktyce laboratoryjnej m. in. do:

Udowadniania równoważności metod badawczych

Ustalania okresów między wzorcowaniami

Ustalania kryteriów oceny wyników sterowania jakością

Wykorzystania świadectw wzorcowania

Analizy wyników badań biegłości

Analizy trendów sterowania jakością

Konstruowania budżetu niepewności

Sprawdzania wyposażenia pomiarowo – badawczego

Weryfikowania kompetencji personelu technicznego

 • Zajęcia warsztatowe m. in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia;
 • Najczęstsze problemy oraz popełniane błędy.

Nasz Ekspert:

 • Dr nauk fizycznych.  Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie systemów zarządzania, metrologii, statystyki, badań biegłości, walidacji  metod i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 10.12.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.12.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.12.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK