Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/39/15
Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Warszawa, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Przypomnimy podstawy metod statystycznych, niezbędne do poprawnego wyznaczania niepewności pomiarów
 • Przedstawimy testy statystyczne służące do porównania dokładności metod pomiarowych i wykrywania błędów nadmiernych.
 • Wykonamy ćwiczenia dotyczące wyznaczania niepewności pomiarów w praktyce laboratoryjnej
 • Przedstawimy sposoby uproszczenia i automatyzacji obliczeń niepewności pomiarów przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych w Excel

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów pomiarowych i badawczych z dowolnej dziedziny

Uczestnicy posiadający na szkoleniu własny laptop z zainstalowanym programowaniem Microsoft Office (pełną wersja pakietu Excel z dodatkami) będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia omawianych technik.

 

Zakres tematyczny

 • Metody prezentacji graficznej wyników pomiaru i ich wstępnej analizy
 • Podstawowe miary statystyczne charakteryzujące skupienie danych, rozproszeniei symetrię
 • Istota i źródła niepewności pomiaru
 • Model matematyczny wyniku pomiaru
 • Ważniejsze rozkłady prawdopodobieństwa wykorzystywane w analizie niepewności pomiarów (Gaussa, t-Studenta, jednostajny, trójkątny)
 • Szacowanie niepewności cząstkowych metodą A
 • Szacowanie niepewności cząstkowych metodą B
 • Budżet niepewności pomiaru
 • Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej i niepewności rozszerzonej dla ustalonego poziomu ufności
 • Formy przedstawiania wyników końcowych i interpretacja zapisów
 • Wyznaczanie niepewności pomiarów pośrednich: metoda klasyczna (z wykorzystaniem pochodnych cząstkowych) i metoda obliczeniowa uproszczona (arytmetyczna)
 • Wykrywanie błędów nadmiernych (w próbach o małej i dużej liczności) przy użyciu testów statystycznych
 • Porównanie wyników pomiaru uzyskanych różnymi metodami przy użyciu testów statystycznych. 

 

Szkolenie poprowadzi:

Profesor Politechniki Warszawskiej Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych. Wieloletni wykładowca metrologii i metod statystycznych. Wykładowca dysponuje imponującą wiedzą. Jasno i przejrzyście przekazuje informacje, starannie dobiera przykłady i ćwiczenia za pomocą których objaśnia pytania merytoryczne Uczestników szkoleń.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 20.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK