Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/AB/10/18
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego
 • wymagania normy 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia pomiarowego oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium, 
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium, 
 • poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości, 
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania harmonogramów wzorcowań/sprawdzeń okresowych, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania prodecury nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z normą ISO 17025, ci pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad aparaturą pomiarową.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 •  wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy,
 • cechy wyniku miarodajnego,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
 • procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym,

Ćwiczenia:

 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
 • opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego
 • opracowanie karty wyposażenia pomiarowego,
 • potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego,
 • podział wyposażenia na grupy.
 •  weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • dobór wyposażenia pomiarowego,
 • projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego(zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania),
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”,
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009- Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją),
 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania.

Ćwiczenia:

 • określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,
 • opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,
 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych,
 • analiza programu wzorcowania.
 • praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 23.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 24.10.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK