Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK/19/15
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Kraków, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę na temat chromatografii cieczowej
 • Dowiesz się jakie są podstawy teoretyczne techniki spektrometrii mas

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów badawczych, którzy chcą rozpocząć lub właśnie rozpoczynają swoją pracę z chromatografią cieczową i spektrometrią mas oraz dla tych, którzy w swojej pracy wykorzystują tą nowoczesną technikę, chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności oraz chcą się dowiedzieć, jak w praktyce rozwiązać problemy napotykane w trakcie rozwoju metody bądź w trakcie codziennej pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Chromatografia cieczowa:
  - rodzaje oraz fizyko-chemiczne podstawy chromatografii cieczowej; mechanizm rozdzielenia; współczynnik podziału; pojęcie półki teoretycznej
  - rodzaje faz stacjonarnych dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego; wpływ różnych parametrów na czasy retencji
  - detektory stosowane w chromatografii cieczowej
 • Wielkości retencyjne: czas retencji, czas martwy, współczynnik retencji, współczynnik selektywności
 • Omówienie problemów związanych z rozdzielaniem metodą chromatografii cieczowej – jak ustrzec się najczęstszych błędów
 • Rozwiązywanie przykładowych zagadnień związanych z rozdzielaniem chromatograficznym i SST-warsztaty obliczeniowe
 • Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas:
  - podstawy spektrometrii mas
  - metody jonizacji
  - spektrometry masowe wysokiej rozdzielczości oraz kwadrupolowe
  - analiza jakościowa metodą LC/MS
  - różne tryby pomiarów stosowane w LC-MS ( monitorowanie wybranego jonu, fragmentacja jonów, określanie jonu pseudomolekularnego)  

 

Szkolenie poprowadzi:

Adiunkt w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. Ekspert w dziedzinie oznaczania związków organicznych metodami HPLC oraz HPLC/MS. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Autorka i współautorka artykułów naukowych, publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Pasjonatka metody chromatografii cieczowej.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 14.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK