Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/40/15
Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Poznasz podstawy spektrofotometrii
 • Poznasz zastosowanie analityczne sometrofotometrii
 • Zapewnimy dyskusję i wymianę doświadczeń.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z spektrofotometrią UV-VIS.

Możecie Państwo mieć wpływ na tematykę szkolenia! Podczas kursu szczegółowo omówione zostaną pytania nadesłane wcześniej przez Uczestników.
 

Zakres tematyczny szkolenia

Spektrofotometria - podstawy:

 • fizyko-chemiczne podstawy metod spektroskopowych
 • rodzaje promieniowania elektromagnetycznego
 • prawo Lamberta-Beera, podstawowe pojęcia :absorbancja, transmitancja
 • aparatura do oznaczeń spektrofotometrycznych
 • zastosowanie analityczne spektrofotometrii
 • optymalizacja metod oznaczania, analiza ilościowa
 • metody przygotowania próbki, kompleksometria
 • obliczenia w analizie spektrofotometrycznej - warsztaty 

 

Szkolenie poprowadzi:

Starszy wykładowca w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii. Zajmuje się zarówno analizą metodami HPLC jak również metodą elektroforezy kapilarnej (CE). Charyzma i bogata wiedza to znak firmowy Wykładowcy. Szkolenia prowadzone przez Eksperta stanowią cenny element w rozwoju zawodowym uczestników

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 22.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK