Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/EP/12/17
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień


Wykonując pomiary techniką spektrofotometrii UV-VIS powinieneś znać:

 •  typowe problemy występujące w tej metodzie

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach pracujących z spektrofotometrią UV-VIS pragnących ugruntować swoją wiedzą i doskonalić kompetencje

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poznasz teoretyczne podstawy metod spektroskopowych oraz ich możliwości i limity wykorzystania, co ułatwi Ci przeprowadzanie analiz spektrofotometrycznych i pomoże w uzyskaniu miarodajnych wyników,
 • Zapoznasz się z procesem przygotowania próbek do analiz oraz sposobami optymalizacji metod UV-VIS, dzięki czemu unikniesz popełniania błędów
 • Dzięki udziałowi w warsztatach obliczeniowych ugruntujesz swoją wiedzę zdobytą podczas szkolenia i skonsultujesz wszelkich wątpliwości z ekspertem

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • fizyko-chemiczne podstawy metod spektroskopowych
 • rodzaje promieniowania elektromagnetycznego
 • prawo Lamberta-Beera, podstawowe pojęcia: absorbancja, transmitancja
 • aparatura do oznaczeń spektrofotometrycznych
 • zastosowanie analityczne spektrofotometrii
 • optymalizacja metod oznaczania, analiza ilościowa
 • metody przygotowania próbki, kompleksometria
 • obliczenia w analizie spektrofotometrycznej – warsztaty

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Starszy wykładowca w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii. Ekspert i trener w zakresie metod chromatograficznych oraz spektrofotometrycznych

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.12.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK