Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/IM1/02/20
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.- Warszawa, luty


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest identyfikacja głównych źródel błędów metody analitycznej i ocena ich wpływu na szacowanie niepewności pomiarów 

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach nadzorujących badania,

 • analitykach wykonujących badania,

 • kierownictwie technicznym/merytorycznym laboratorium,

 • technicznych auditorach wewnętrznych,

 • kontrolerach jakości badań i pobierania próbek,

 • osobach wykonujących walidację metod badawczych

 • osobach przygotowujących laboratorium do akredytacji

 • osobach pragnących zapoznać się ze współczesnym podejściem do walidacji/weryfikacji procedur badawczych oraz szacowania niepewności pomiarów

Biorąc udziałw szkoleniu: 

 • nabędziesz umiejętność identyfikacji błędów w pomiarach analitycznych oraz wykorzystania wiedzy w nadzorze procesu analitycznego,
 • dowiesz się jak prawidłowo stosować kontrolę jakości oraz ustalić kryteria akceptacji wyników, 
 • zapoznasz się ze sposobami kontroli i oceny kolejnych etapów analitycznych oraz całego procesu analitycznego

Program szkolenia: 

 • Elementy procedury analitycznej jako źródła błędów
 • Źródła błędów w pobieraniu próbek pierwotnych i laboratoryjnych z oceną niepewności
 • Błędy przygotowywania próbek do badań
 • Błędy podstawowych czynności metrologicznych
 • Błędy kalibracji wyposażenia pomiarowego
 • Błędy kalibracji metody badawczej
 • Błędy walidacji / weryfikacji metody
 • Błędy sterowania jakością pomiarów
 • Błędy oszacowania niepewności wyniku
 • Kompetencje techniczne laboratorium:
 • łańcuch nadzoru próbek;
 • kompetencje personelu;
 • błędy współpracy z klientem
 • Eliminacja błędów wpływających na wyniki pomiarów
 • Różne podejścia do szacowania niepewności:
  • szacowanie na podstawie budżetu niepewności
  • szablon szacowania niepewności na podstawie danych walidacyjnych i danych z udziału w badaniach biegłości
  • szacowanie bieżącej niepewności z danych kontroli jakości
  • wykorzystywanie danych z metod znormalizowanych
 • Uaktualnienie podejścia do walidacji/weryfikacji metod badawczych
 • Ustalanie kryteriów kontroli jakości wraz z monitorowaniem efektów kontroli jakości:
  • kontrola jakości pobierania próbek,
  • kontrola kalibracji wyposażenia pomiarowego,
  • kontrola wewnętrzna jakości pomiarów,
  • kontrola zewnętrzna jakości pomiarów

Nasz ekspert:

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.02.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK