Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSW/31/14
REACH i NZŚ, Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Rozpoznanie i rekultywacja wód podziemnych i gruntów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi - Warszawa, wrzesień


Jeżeli chcesz poznać podstawowe zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi w typowych warunkach spotykanych na terenie Polski.

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
  • Aktualny stan unormowań prawnych w zakresie oceny zanieczyszczenia środowiska ropopochodnymi i działań rekultywacyjnych
  • Źródła zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi
  • Formy występowania i migracja ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym
  • Rozpoznawanie stanu zanieczyszczenia środowiska ropopochodnymi
  • Zasady monitoringu
  • Metody i zasady realizacji prac rekultywacyjnych ex-situ i in-situ
  • Biodegradacja substancji ropopochodnych i jej możliwe efekty uboczne
  • Podsumowanie

 

Specjalna promocja

Zgłoś swój udział w poniższych dwóch szkoleniach i zoaszczędź aż 260 zł!

Promocja dotyczy szkoleń:

Rozpoznanie i rekultywacja wód podziemnych i gruntów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi 
Numer szkolenia: OSW/31/14, Warszawa, 24.09.2014 r.

Nowe obowiązki przemysłu w zakresie ochrony powierzchni ziemi. Odpowiedzialność za szkody. Wymagania wynikające z Dyrektyw UE i Polskiego prawa
Numer szkolenia: OSW/23/14, Warszawa 25.09.2014 r.

 

Ilość wybranych szkoleń

Zgłoszenie jednej osoby 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

Zgłoszenie jednej osoby w okresie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

1

540 zł (oszczędzasz 50 zł), każda kolejna osoba: 390 zł

590 zł,
każda kolejna osoba: 390 zł

2

920 zł (oszczędzasz 260 zł), każda kolejna osoba: 920 zł

1180 zł,
każda kolejna osoba: 1180 zł

 

Powyższe ceny są kwotami netto.

W przypadku realizacji tylko jednego szkolenia, obowiązują ceny i rabaty jak opisano poniżej ("Informacje o rabacie").

Prosimy przesyłać jedną kartę zgłoszeniową, wpisując na niej wybrane numery szkoleń.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 24.09.2014 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 15:30
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK