Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LD1/PD/09/17
Laboratorium, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień


Wykonując pobór próbek powinieneś znać/posiadać:

 • aktualne normy dotyczące poboru próbek
 • aktualne wymagania stawianymi osobom wykonującym czynności pobierania próbek
 • wiedzę na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań
 • umiejętności pobierania próbek miarodajnych i reprezentatywnych

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów planujących akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych
 • pracownikach laboratoriów posiadających akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych,
 • pracownikach instytucji kontrolnych sektor paliwowy

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poznasz techniki ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170
 • Dowiesz się o aktualnych  wymaganiami stawianymi osobom wykonującym czynności pobierania próbek, co w znacznym stopniu podwyższy twoje bezpieczeństwo podczas pracy
 • Zdobędziesz wiedzy na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań, dzięki czemu prawidłowo skonstruujesz budżet niepewności
 • Zdobędziesz umiejętności pobierania próbek miarodajnych i reprezentatywnych, co wpłynie na rzetelność wyniku badań

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Aktualne wymagania normy PN-EN ISO 3170 „Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek” oraz aktów prawnych dotyczących ręcznego pobierania próbek paliw płynnych i biopaliw
 • Podstawowe definicje
 • Sposoby ręcznego pobierania próbek
  • Pobieranie próbek ze zbiorników
  • Pobieranie próbek z pistoletu wydawczego dystrybutora
  • Pojemniki na próbki, naczynia i kontenery
  • Pobieranie próbek z opakowań
 • Wyposażenie do ręcznego pobierania próbek oraz jego przeznaczenie
 • Pobieranie próbek jednorodnych cieczy naftowych oraz ropy naftowej i innych niejednorodnych ciekłych produktów naftowych
 • Wpływ pobierania próbki na wyniki badań
 • Bezpieczeństwo i środki ostrożności podczas pobierania próbek

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Kierownik akredytowanego laboratorium paliw płynnych i ochrony środowiska, auditor i ekspert techniczny w zakresie badania paliw płynnych. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki licznym wizytacjom i audytom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 26.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK