Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/PD/02/20
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Warszawa, lutego


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując pobór próbek paliw powinieneś znać/posiadać:

 • aktualne normy i akty prawne dotyczące poboru próbek,
 • aktualne wymagania stawiane osobom wykonującym czynności pobierania próbek,
 • wiedzę na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań,
 • umiejętności pobierania próbek wiarygodnych i reprezentatywnych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów planujących akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych,
 • pracownikach laboratoriów posiadających akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych,
 • pracownikach instytucji kontrolnych sektor paliwowy.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz techniki ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170,
 • Poznasz technikę pobierania próbek z dystrybutorów detalicznych i zakładowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14275,
 • Dowiesz się o aktualnych  wymaganiach stawianych osobom wykonującym czynności pobierania próbek, co w znacznym stopniu podwyższy twoje bezpieczeństwo podczas pracy,
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań, dzięki czemu prawidłowo skonstruujesz budżet niepewności,
 • Zdobędziesz umiejętności pobierania próbek wiarygodnych i reprezentatywnych, co wpłynie na rzetelność pobierania próbek.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Aktualne wymagania normy PN-EN ISO 3170 „Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek” oraz aktów prawnych dotyczących ręcznego pobierania próbek paliw płynnych i biopaliw,
 • Podstawowe definicje,
 • Sposoby ręcznego pobierania próbek:
  • Pobieranie próbek ze zbiorników,
  • Pobieranie próbek z pistoletu wydawczego dystrybutora,
  • Pobieranie próbek z opakowań,
  • Pojemniki na próbki.
 • Wyposażenie do ręcznego pobierania próbek oraz jego przeznaczenie,
 • Pobieranie próbek jednorodnych cieczy naftowych oraz ropy naftowej i innych niejednorodnych ciekłych produktów naftowych,
 • Aktualne wymagania normy PN-EN 14275 „Paliwa do pojazdów samochodowych. Ocena jakości benzyny silnikowej i oleju napędowego. Pobieranie próbek z dystrybutorów detalicznych i zakładowych”,
 • Wpływ pobierania próbki na wyniki badań,
 • Bezpieczeństwo i środki ostrożności podczas pobierania próbek.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Kierownik akredytowanego laboratorium paliw płynnych i ochrony środowiska, auditor i ekspert techniczny w zakresie badania paliw płynnych. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki licznym wizytacjom i audytom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK