Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLD/04/15
Akademia badań środowiskowych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pobieranie i przygotowanie próbek gleb, osadów i ścieków do badań zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Wrocław, luty


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z problematyką pobierania próbek gleb, osadów i ścieków zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025 (International Organization for Standardization), PN-ISO ISO 5667-3:2005, PN-ISO 5667-10:1997 (ścieki), PN-EN ISO 5667-13:2004, PN-ISO 5667-15:2004 (osady) i zaleceniami United States Environmental Protection Agency (EPA/600/R-92/128, EPA 540/R-95/141). 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo szeroko pojętą ochroną środowiska. Uczestnicy kursu nabędą umiejętność pobierania próbek gleb, osadów i ścieków oraz lepszego zrozumienia zmienności geochemicznej w środowisku przyrodniczym, mającej decydujący wpływ na końcowe wyniki analiz chemicznych.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  • Normy, zalecenia, publikacje, raporty dot. pobierania próbek gleb, osadów i ścieków
  • Charakterystyka podstawowych poziomów genetycznych gleb
  • Ogólne zasady pobierania próbek środowiskowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych antropogenicznie
  • Elementy składowe planu i procedury pobierania próbek
  • Strategie, metody i techniki pobierania próbek gleb, osadów i ścieków
  • Sprzęt niezbędny do pobierania próbek gleb, osadów i ścieków
  • Źródła błędu, zmienności i niepewności pobierania próbek gleb, osadów i ścieków
  • Walidacja i kontrola jakości pobierania próbek gleb, osadów wodnych, wód powierzchniowych i podziemnych
  • Konwersatorium (wymiana doświadczeń z realizacji tematów badawczych w kraju i za granicą) 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiady.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 26.02.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK