Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSW/21/15
Gospodarka wodno-ściekowa, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Gospodarka wodno – ściekowa. Wprowadzane i projektowane zmiany w prawie wodnym


Jeżeli:

 •  jesteś odpowiedzialny za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie
 • zależy Ci aby poznać najnowsze wymagania i obowiązki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Pojęcia i definicje w gospodarce wodno-ściekowej.
 • Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym.
 • Pozwolenia na korzystanie z wód,
  - pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
  - nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
  - wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne.
  - operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
  - instrukcja gospodarowania wodą,
  - inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
 • Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowania naprawcze w gospodarce wodnej.
 • Postępowania odszkodowawcze.
   

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 18.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK