Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/PB/11/17
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji


Zgłoś udział - Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Zakopane, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Zakopane, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Zakopane, listopad


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • sposoby i techniki zapewnienie spójności pomiarowej wyniku badania
 • w jaki sposób racjonalnie i efektywnie korzystać z RM i CRM oraz innych „wzorców” w laboratorium akredytowanym
 • znaczenie i sens wyników znajdujących się na świadectwach wzorcowania
 • sposób interpretacji niepewności wyniku badania
 • do jakich celów może i powinna być wykorzystywana niepewność wyniku
 • kryteria, jakie powinny być stosowane w ramach sterowania jakością wyników badań
 • czym różni się wzorcowanie od legalizacji

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji jak również nieplanujących tego typu działań
 • osobach odpowiedzialnych za walidację metod badawczych, sterowanie jakością badań oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratoriach akredytowanych

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z podstawami metrologii, jej rolą i praktycznym zastosowaniem w laboratorium, co pomoże Ci w zapewnieniu spójności pomiarowej w laboratorium i dzięki możesz zmniejszyć niepewność wykonywanych przez Ciebie badań
 • Dowiesz się jak poprawnie interpretować wyniki badań i pomiarów oraz jak interpretować niepewność tych wyników, dzięki czemu unikniesz błędów wynikających z niepoprawnej interpretacji wyników uzyskiwanych podczas sterowania jakością badań

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Pomiar i badanie – definicje, podobieństwa i różnice
 • Metrologia prawna i naukowa – z której należy korzystać w laboratorium akredytowanym
 • Spójność pomiarowa wyniku – co właściwie oznacza, po co musimy ją zapewnić, jakimi sposobami ją zapewnić
 • Wzorce kalibracyjne, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia – jak je wykorzystywać w laboratorium
 • Sterowanie jakością wyników badań w laboratorium – jakie techniki wykorzystywać, jakie przyjąć kryteria dla poszczególnych technik, jak analizować informację zwrotną ze sterowania jakością

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Świadectwa wzorcowania – do czego potrzebne są laboratorium, jakie informacje znajdują się w świadectwach wzorcowania, jak je interpretować i jak wykorzystać w pracy laboratorium
 • Ogólne zasady szacowania niepewności z wykorzystaniem m.in. informacji ze świadectw wzorcowania
 • Zasady konstruowania budżetu niepewności – praktyczne przykłady
 • Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Dyskusja nad problemami zgłoszonymi przez słuchaczy 
 • Podsumowanie merytoryczne szkolenia

Zakończenie szkolenia godz.12:30

 

NASZ EKSPERT:

 • nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. 

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 21.11.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 22.11.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 24.11.2017 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1960,00 zł brutto: 2410,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK