Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LD2/BW/09/17
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień


Wykorzystując w badaniach pożywki mikrobiologiczne powinieneś:

 • znać aktualne wymagania w obszarze nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych
 • umieć przygotowywać, kontrolować pożywki oraz dokumentować te procesy

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwu i pracownikach pożywkarni
 • producentach pożywek mikrobiologicznych
 • pracownikach laboratoriów badających kosmetyki, żywność, wodę, produkty farmaceutyczne i wykonujących różnorodne badania z wykorzystaniem pożywek mikrobiologicznych, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poznasz zasady nabywania, wytwarzania i przechowywania pożywek mikrobiologicznych oraz zasady poprawnego wykorzystania wyposażenia laboratoryjnego, dzięki czemu będziesz w sanie wybrać i przygotować lub pozyskać pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium
 • Zapoznasz się z technikami monitorowania warunków środowiska, kontroli jakości różnych rodzajów pożywek mikrobiologicznych oraz kryteriami ich oceny i dopuszczenia do badań, co pozwoli Ci na optymalne zarządzanie wykorzystaniem pożywek mikrobiologicznych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Aktualne wymagania (m.in. normy, farmakopee) w odniesieniu do pożywek mikrobiologicznych i szczepów kontrolnych w zakresie zarządzania jakością (nowości w ISO 11133);
 • Przegląd pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych i parametry określające ich jakość;
 • Organizacja i nadzorowanie procesu nabywania, przygotowywania, przechowywania pożywek;
 • Zapewnienie jakości odczynników, wody, pożywek suchych, pożywek przygotowywanych w laboratorium i kupionych jako gotowe do użycia;
 • Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych
  • Pochodzenie, rodzaj, ilość szczepów w kolekcji i jej komplementarność do stosowanych metod i możliwości laboratorium;
  • Ocena czystości i tożsamości szczepów, -Przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych - inokulum (standaryzacja zawiesiny / hodowli)
  • Zastosowanie szczepów odniesienia do walidacji metod, sprawdzania przydatności do badań pożywek, płynów do rozcieńczeń, filtrów
  • Membranowych, barwników i innych materiałów do badań oraz monitorowania kompetencji personelu

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Metody i techniki kontroli pożywek (zakres, częstotliwość kontroli, wybór odpowiedniej metody i techniki oceny pożywek).
 • Algorytmy postępowania w kontroli ilościowej i jakościowej pożywek stałych (selektywnych, wybiórczo-różnicujących i nieselektywnych), płynnych (namnażających i wybiórczo-namnażających), pożywek transportowych, pożywek identyfikacyjnych i różnicujących, płynów do rozcieńczeń, barwników i roztworów.
 • Parametry kontroli; Kryteria dopuszczenia pożywek do badań. Zastosowanie wzorców, materiałów odniesienia, próbek rzeczywistych, próbek kontaminowanych; Dokumentacja produkcji i kontroli pożywek

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Kierownik Pracowni Pożywek i Sterylizacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i kontroli pożywek mikrobiologicznych, prowadzenia biblioteki szczepów oraz wdrażania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Cena obejmuje

*Cena 1050,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

**Cena 1220,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

***Cena 1390,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się. Rabaty dotyczą szkoleń 2-dniowych zaplanowanych od listopada 2015 r.

Informację o rabacie prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Zakwaterowanie: 25.09.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 26.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 27.09.2017 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 050,00 zł brutto: 1 291,50 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 220,00 zł brutto: 1 500,60 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 390,00 zł brutto: 1 709,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK