Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/BW/12/18
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, pasz, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium; Wdrożenie zmian prawnych, normatywnych, farmakopealnych z 2017 i 2018 r. - Warsza


Wykorzystując w badaniach pożywki mikrobiologiczne powinieneś:

 • znać aktualne wymagania w obszarze produkcji i nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych
 • umieć planować zakup, przygotowywać, przechowywać i kontrolować pożywki oraz dokumentować te procesy
 • znać metody przechowywania drobnoustrojów kontrolnych i zasady prowadzenia banku szczepów
 • monitorować kompetencje laboratorium

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwu i pracownikach pożywkarni,
 • producentach, dystrybutorach pożywek mikrobiologicznych,
 • pracownikach Działów Zapewnienia Jakości i auditorach systemów zarządzania jakością w laboratoriach
 • pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz aktualnie obowiązujące regulacje prawne, normatywne, farmakopealne (FP XI-2017), wytyczne GMP i wymagania PCA, w tym wprowadzone w 2017 i 2018r. (m.in. PN-EN ISO 7218; PN–EN ISO 11133:2014/Amd.1 i 2:2018, PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 11290-1 i 2:2017-07; PN-EN ISO 10272:2017; PN-EN ISO 21528:2017-08; PN-EN ISO 11731:2017-08 i inne)
 • Przybliżymy Ci zasady nabywania, wytwarzania i przechowywania pożywek mikrobiologicznych oraz zasady nadzorowania wyposażenia laboratoryjnego i monitorowania warunków środowiska, dzięki czemu będziesz w stanie właściwie wybrać, przygotować lub pozyskać pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium
 • Zapoznasz się z metodami i technikami kontroli jakości różnych rodzajów pożywek mikrobiologicznych oraz kryteriami ich oceny
 • Nauczysz się dobierać metody, techniki i zakres kontroli do różnego rodzaju pożywek, co pozwoli Ci prawidłowo zarządzać jakością badań,
 • Dowiesz się jak zbudować i prowadzić bank szczepów kontrolnych, i jak go wykorzystać do poprawnego monitorowania kompetencji laboratorium
 • Powiemy Ci co powinna zawierać, jak przygotować i prowadzić dokumentację nadzoru nad pożywkami i szczepami kontrolnymi

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania w odniesieniu do badań z użyciem pożywek mikrobiologicznych i szczepów kontrolnych oraz zarządzania jakością – nowelizacja przepisów prawnych, dokumentów normatywnych, farmakopealnych, dokumentów PCA, wytycznych GMP z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 i 2018 r.;
 • Pożywki mikrobiologiczne - definicje, klasyfikacja, składniki pożywek
 • Determinanty jakości pożywek
 • Zapewnienie jakości odczynników, wody, pożywek suchych, pożywek przygotowywanych w laboratorium i kupionych jako gotowe do użycia;
 • Organizacja i nadzorowanie procesu nabywania, przygotowywania, przechowywania pożywek
 • Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych – szczepy odniesienia:

-Światowe i krajowe kolekcje, depozytornie szczepów; Katalog WDCM

-Pochodzenie, rodzaj, ilość szczepów w kolekcji i jej komplementarność do stosowanych metod i możliwości laboratorium; szczepy referencyjne i ich pochodne -system hierarchiczny

-Metody przechowywania szczepów;

-Prowadzenie banku szczepów i jego walidacja; ocena czystości i tożsamości szczepów; przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych; standaryzacja inokulum

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Metody i techniki kontroli pożywek (zakres, częstotliwość kontroli, wybór odpowiedniej metody i techniki oceny pożywek).
 • Procedury postępowania w kontroli ilościowej i jakościowej pożywek stałych (selektywnych - wybiórczo-różnicujących i nieselektywnych), płynnych (namnażających i wybiórczo-namnażających), pożywek transportowych, pożywek identyfikacyjnych, płynów do rozcieńczeń, barwników i roztworów.
 • Parametry kontroli; Kryteria dopuszczenia pożywek do badań.
 • Zastosowanie wzorców, materiałów odniesienia, próbek rzeczywistych, próbek kontaminowanych
 • Rodzaje pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych i parametry określające ich jakość (PN–EN ISO 11133:2014/Amd.1 i 2:2018; FP XI-2017, Ph. Eur.IX);
 • Dokumentacja produkcji i kontroli pożywek

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • ekspert w zakresie produkcji i kontroli pożywek mikrobiologicznych, prowadzenia biblioteki szczepów oraz wdrażania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005; specjalista i praktyk; posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie i szkoleniowe

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 05.12.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 06.12.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK