Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/34/15
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, pasz, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i innych w świetle najnowszych wymagań - Warszawa, maj


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Dokonamy przeglądu najnowszych wymagań w odniesieniu do badań z udziałem pożywek mikrobiologicznych (w tym proponowane zmiany w ISO11133).
 • Udzielimy porad w zakresie doboru metod, technik i zakresu kontroli różnych rodzajów pożywek i interpretacji wyników tej kontroli.
 • Dowiesz się jak wykonać ocenę jałowości (czas i zakres temperatur inkubacji), właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych różnych rodzajów pożywek.
 • Dowiesz się jak przygotować i prowadzić bank szczepów; jak wykonać ocenę czystości i tożsamości szczepów; jak przygotować i wystandaryzować inokulum.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie adresowane jest do kierownictwa i pracowników pożywkarni, producentów pożywek mikrobiologicznych oraz pracowników laboratoriów badających kosmetyki, żywność, wodę, produkty farmaceutyczne i wykonujących różnorodne badania z wykorzystaniem pożywek mikrobiologicznych, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Aktualne wymagania (m.in. normy, farmakopee) w odniesieniu do pożywek mikrobiologicznych w zakresie zarządzania jakością (nowości w ISO 11133)
 • Rodzaje pożywek mikrobiologicznych i parametry określające ich jakość:
  - Pożywki płynne i stałe
  - Pożywki namnażające, izolacyjne, selektywne, różnicujące, identyfikacyjne
  - Płyny do rozcieńczeń i pożywki transportowe
 • Przegląd pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych
 • Prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych w laboratorium
  - Szczepy odniesienia /referencyjne, macierzyste, robocze;
  - Pochodzenie, rodzaj, ilość szczepów w kolekcji i jej komplementarność do stosowanych metod i możliwości laboratorium;
 • Mikrobiologiczna ocena jakości
  - Algorytmy wykonania kontroli pożywek z zastosowaniem różnych metod i technik
  - Zastosowanie materiałów odniesienia, próbek kontrolnych w postaci czystych hodowli/zawiesin szczepów testowych, ich mieszanek symulujących próbki naturalne, próbek rzeczywistych oraz matryc naturalnych kontaminowanych szczepami wzorcowymi;
  - Przygotowanie; standaryzacja inokulum (gęstość i objętość)
  - Wskaźniki jakości pożywek; kryteria oceny i dopuszczenia pożywek do badań;
 • Kontrola pożywek jako element programu kontroli jakości wyników: zakres i częstotliwość kontroli; zastosowanie szczepów odniesienia do walidacji metod, sprawdzania przydatności do badań pożywek, płynów do rozcieńczeń, filtrów membranowych, barwników i innych materiałów do badań oraz monitorowania kompetencji personelu
 • Dokumentacja produkcji i kontroli pożywek. 

 

Szkolenie poprowadzi:

Kierownik Pracowni Pożywek i Sterylizacji, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i kontroli pożywek mikrobiologiocznych, prowadzenia biblioteki szczepów oraz wdrażania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Szkolnia prowadzi z niezwykłą strannością i zaangazowaniem, doceniana przez Uczesyników szkoleń za profesjonalizm i wiedzę praktyczną.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK