Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLK/07/15
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Kraków, kwiecień


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Dokonamy przeglądu najnowszych wymagań w odniesieniu do badań z udziałem pożywek mikrobiologicznych (w tym proponowane zmiany w ISO11133).
 • Udzielimy porad w zakresie doboru metod, technik i zakresu kontroli różnych rodzajów pożywek i interpretacji wyników tej kontroli.
 • Dowiesz się jak wykonać ocenę jałowości (czas i zakres temperatur inkubacji), właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych różnych rodzajów pożywek.
 • Dowiesz się: jak wykorzystać szczepy drobnoustrojów kontrolnych do badania kompetencji laboratorium; jak przygotować i prowadzić bank szczepów; jak wykonać ocenę czystości i tożsamości szczepów; jak przygotować i wystandaryzować inokulum
 • Omówimy przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji przygotowywania i kontroli pożywek. 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie adresowane jest do kierownictwa i pracowników pożywkarni, producentów pożywek mikrobiologicznych oraz pracowników laboratoriów badających kosmetyki, żywność, wodę, produkty farmaceutyczne i wykonujących różnorodne badania z wykorzystaniem pożywek mikrobiologicznych, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025. 

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Aktualne wymagania (m.in. normy, farmakopee) w odniesieniu do pożywek mikrobiologicznych i szczepów kontrolnych w zakresie zarządzania jakością (nowości w ISO 11133);
 • Przegląd pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych i parametry określające ich jakość;
 • Organizacja i nadzorowanie procesu nabywania, przygotowywania, przechowywania pożywek; Zapewnienie jakości odczynników, wody, pożywek suchych, pożywek przygotowywanych w laboratorium i kupionych jako gotowe do użycia;
 • Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych.
 • Pochodzenie, rodzaj, ilość szczepów w kolekcji i jej komplementarność do stosowanych metod i możliwości laboratorium;
 • Ocena czystości i tożsamości szczepów -Przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych - inokulum (standaryzacja zawiesiny / hodowli)
 • Zastosowanie szczepów odniesienia do walidacji metod, sprawdzania przydatności do badań pożywek, płynów do rozcieńczeń, filtrów membranowych, barwników i innych materiałów do badań oraz monitorowania kompetencji personelu;
 • Metody i techniki kontroli pożywek (zakres, częstotliwość kontroli, wybór odpowiedniej metody i techniki oceny pożywek).
 • Algorytmy postępowania w kontroli ilościowej i jakościowej pożywek stałych (selektywnych, wybiórczo-różnicujących i nieselektywnych), płynnych (namnażających i wybiórczo-namnażających), pożywek transportowych, pożywek identyfikacyjnych i różnicujących, płynów do rozcieńczeń, barwników i roztworów.
 • Parametry kontroli; Kryteria dopuszczenia pożywek do badań. Zastosowanie wzorców, materiałów odniesienia, próbek rzeczywistych, próbek kontaminowanych
 • Dokumentacja produkcji i kontroli pożywek. 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiady.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 16.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 17.04.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK