Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLW/14/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Jak przygotować wygrywającą aplikację B+R. Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój w perspektywie 2014 – 2020


Informujemy o anulacji terminu szkolenia

Szkolenie to ma opierać się na dokumentacjach konkursowych z nowej perspektywy finansowej. Zmiana terminu wynika z tego, iż opóźnia się wyznaczenie terminu publikacji dokumentacji konkursowych, na które powoływać będą się eksperci prowadzący szkolenie. 
W momencie, kiedy zostaną opublikowane dokumenty konkursowe, niezwłocznie poinformujemy Państwo o tym na naszej stronie internetowej oraz za pomocą Newslettera.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Zdobędziesz następujące informacje:

 • Gruntowna wiedza o dotacji B+R w perspektywie 2014 – 2020
 • Warsztat jak przygotować wygrywającą aplikację
 • Przykłady i casy projektów B+R oraz inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE
 • Wiedza z zakresu komercjalizacji oraz ochrony własności przemysłowej wyników projektu.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy

 • Przedsiębiorstwa posiadające Laboratoria Badawcze, Centra Badawczo – Rozwojowe, bądź działy Badawczo – Rozwojowe.
 • Przedsiębiorstwa podejmujące prace badawczo – rozwojowe w obszarach wysokiej i średnio – wysokiej techniki oraz firmy realizujące innowacyjne projekty własne. W szczególności przedsiębiorstwa prowadzące działalność wpisującą się w Inteligentne Specjalizacje w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.
 • Instytuty Badawcze, Laboratoria Badawcze.
   

Tematyka:

 • Pigułka wiedzy na temat programów dostępnych w perspektywie 2014 - 2020
 • Perspektywa finansowa 2007 – 2013 vs. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 - Co nowego?
 • Kluczowe różnice, nowe zasady i wytyczne, czyli co trzeba wiedzieć na etapie planowania inwestycji.
 • Możliwość uzyskania dotacji w strategicznym programie europejskim – Horyzont 2020
 • Inteligentne Specjalizacje na poziomie krajowym i regionalnym
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Rozwój Polski Wschodniej
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Dotacje w ramach programów koordynowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Źródła informacji o funduszach europejskich. Omówienie stron www: Participant Portal, NCBIR, PARP, MG.
 • Omówienie procedur aplikowania i procedur oceny wniosków
 • Wpływ typu Wnioskodawcy na zwiększenie szansy uzyskania dotacji vs. podwykonawstwo (Konsorcjum naukowo – przemysłowe, MŚP, duże przedsiębiorstwa)
 • Analiza możliwości pozyskania dotacji.
 • Warsztaty jak przygotować wygrywającą aplikację
 • Projekt B+R vs. projekt inwestycyjny
 • Plan projektu
 • Zasady przygotowania części merytorycznej wniosku (analiza state – of – the art)
 • Potencjał Wnioskodawcy
 • Zasady przygotowania części rynkowej wniosku (analiza rynku, konkurencji, model biznesowy)
 • Budżet projektu / kwalifikowalność wydatków / analiza finansowa projektu.
 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Komercjalizacja wyników projektu i ochrona własności intelektualnej na przykładzie case’ów biznesowych i doświadczenia zdobytego w perspektywie 2007-2013
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Komercjalizacja wyników projektu
 • Wskaźniki realizacji projektu
 • Case Biznesowy SZYBKA ŚCIEŻKA
 • Case Biznesowy PATENT PLUS
 • Case Biznesowy projekt inwestycyjny

 

Szkolenie poprowadzą:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach kierowniczych oraz zarządczych. Zarządzał wielomilionowymi projektami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w projektach dofinansowanych ze środków UE na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Specjalizuje się w projektach B+R, ICT, oraz projektach inwestycyjnych. 

Trener dysponujący doświadczeniem zawodowym związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych z UE. Specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych projektów B-R. Doświadczy Eksper mający w swoim dorobku zawodowym liczne publikacje dla branżowych wydawnictw. Stale podnosi swoje kompetencje co gwarantuję najwyższy merytoryczny poziom szkoleń. 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.05.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.05.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK