Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/43/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami i odstępstwami – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, czerwiec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Przedstawimy sposób realizacji kluczowych działań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium
 • Przeprowadzimy praktyczne szkolenie z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Przeanalizujemy problemy i zagadnienia przedstawione przez Ciebie i innych uczestników, a także przedstawimy rzeczywiste przykłady, problemy i sposoby ich rozwiązania
 • Omówimy przykłady dotyczące obszaru zarządzania jak i obszaru technicznego

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa laboratoriów oraz wszystkich pracowników laboratoriów, którzy chcą poznać zrozumieć i stosować skuteczne metody realizacji działań korygujących, zapobiegawczych, postępowania z odstępstwami i badaniami niezgodnymi z wymaganiami oraz auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych.

Uczestnicy proszeni są o zabranie własnego egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Przypomnienie podstawowych terminów
 • Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - niezgodności i analiza przyczyn
  - planowanie i wdrożenie działań korygujących
  - dokumentowanie działań korygujących
 • Przykłady: Niezgodności - identyfikacja, dokumentowanie i analiza przyczyn
 • Działania zapobiegawcze – interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - identyfikacja potrzeby wdrożenia działań zapobiegawczych - identyfikacja potencjalnych niezgodności
  - planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych
 • Badania niezgodne z wymaganiami – co to jest ?
  - Interpretacja wymagań p. 4.9. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  - Identyfikacja i zasady nadzorowania badań niezgodnych z wymaganiami klasyfikowania,  postępowania i nadzorowania 
 • Odstępstwa a norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i norma PN ISO 9000:2006
 • Postępowanie z odstępstwami
 • Przykłady uczestników, dyskusja

W trakcie zajęć prezentowane będą przykłady: badań niezgodnych z wymaganiami, niezgodności, działań zapobiegawczych dotyczące identyfikowania.

 

Szkolenie poprowadzi:

Jeden z pierwszych Kontraktowy Auditor PCA. Chemik analityk, wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badawczego. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jako ekspert CE2 przeprowadził ponad 400 szkoleń, Prowadzone przez niego zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniony za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie spotkania.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 10.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK