Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/SR/04/16
Akademia badań środowiskowych, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Zakopane, kwiecień


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wybranych, najistotniejszych informacji na temat mechanizmów oddziaływań i ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 • Nauczysz się charakterystyki najpowszechniej występujących źródeł pól
 •  Dowiesz się jakie są obowiązujące przepisy i wymagania stawiane laboratoriom akredytowanym
 •  Poznasz zasady wykonywania pomiarów, opracowywania procedur badawczych i sprawozdań z pomiarów

Profil Uczestnika: 

Szkolenie dedykowane jest osobom wykonującym pomiary pól
elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz instalacji
radiokomunikacyjnych dla celów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zgodnym z wymaganiami stawianymi laboratoriom akredytowanym

Profil Wykładowcy:

Ekspert w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Zajmuje się zagadnieniami prawnymi, metrologicznymi i normalizacyjnymi związanymi z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi oraz pomiarami pól. Wysokiej klasy Specjalista, swoją wiedzą dzieli się od lat na szkoleniach CE2. 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Pola elektromagnetyczne naturalne i sztuczne - pola naturalne występujące w środowisku, podstawowe źródła sztucznych PEM, przegląd mechanizmów oddziaływań, przegląd wyników badań, źródła aktualnych informacji.
 • Charakterystyki środowiskowych oddziaływań źródeł pól elektromagnetycznych
 • linie i stacje elektroenergetyczne, urządzenia radiokomunikacyjne: stacje radiowe, stacje telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych, urządzenia radiodostępowe, urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
 • Prawne podstawy ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych - przepisy sanitarne, przepisy ochrony środowiska.
 • System akredytacji laboratoriów badawczych - norma PN EN 17025 oraz dokumenty PCA
 • Warsztaty: Ćwiczenia praktyczne szacowania zasięgów występowania pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych w otoczeniu przykładowego urządzenia radiokomunikacyjnego.
 • Pomiary parametrów pól elektromagnetycznych - przyrządy pomiarowe, błędy pomiarowe a niepewność wyników pomiarów, specyfika pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych, obiektów radiokomunikacyjnych.
 • Warsztaty: Ćwiczenia praktyczne – przygotowanie do porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości; pomiary w poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu źródła wielkiej częstotliwości; zasady oceny wyników pomiarów
 • Warsztaty: Zasady opracowywania procedur badawczych na podstawie obowiązujących przepisów, zasady projektowania treści zapisów i sprawozdań z pomiarów.
 • Ogólne zasady bezpiecznej pracy w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych
 • Pomiary pól elektromagnetycznych - zasady ogólne.
 • Wykonywanie pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wybór obszaru pomiarowego, dobór kierunków i pionów pomiarowych.
 • Wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu obiektów radiokomunikacyjnych - wybór obszaru pomiarowego, dobór kierunków i pionów pomiarowych.
 • Warsztaty: Przykładowe zapisy z pomiarów
 • Dyskusja i zakończenie szkolenia 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 12.04.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.04.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.04.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK