Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/ARU/02/20
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowePodstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki zastosowania - spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)- Warszawa, luty


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Opis i cel szkolenia

 • Teoretyczne wprowadzenie do metody ICP-MS z uwzględnieniem przygotowania próbek ciekłych.
 • Omówienie problemów charakterystycznych w metodzie ICP-MS oraz sposobów ich eliminacji.
 • Zagadniena związane z przygotowaniem walidacji procedur analitycznych wykorzystujących metodę IPC-MS.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach rozpoczynających pracę z metodą ICP-MS w analizie chemicznej,
 • osobach wykorzstujacych metodę ICP-MS do oznaczania składu pierwiastkowego lub specjacji pierwiastkowej,
 • osobach przygotowujących raporty z walidacji z procedur wykorzystujących metodę ICP-MS.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • pozasz zasadę działania metody ICP-MS,
 • poznasz różne sposoby wprowadzania próbek ciekłych do spektrometru ICP-MS,
 • poznasz ograniczenia metody ICP-MS oraz sposoby eliminacji typowych interferencji,
 • poznasz warunki pomiaru i walidację procedur wykorzystujących mteodę ICP-MS.

Program szkolenia:

 • Historia powstawnia współczesnego układu ICP-MS.
 • Zasada działania.
 • Budowa poszczególnych elementów spetrometru ze szczególnym uwzględnienem układu wprowadzającego próbkę w postaci ciekłej.
 • Ograniczenia metody ICP-MS: specyfika interferencji fizycznych i spektralnych.
 • Metody eliminacji interferencji spektralnych.
 • Optymalizacja układu pomiarowego i ustalanie metody pomiaru w zależności od celu analitycznego.
 • Zastosowania metody ICP-MS.
 • Przygotwoanie próbek a wyniki pomiarów metodą ICP-MS.
 • Metoda łączona: wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas z jonizacją próbki w plazmie IPC.
 • Walidacja procedury analitycznej wykorzystującej metodę ICP-MS.
 • Zachowanie spójności pomiarowej.

Nasz Ekspert:

Wykształcenie

doktor nauk chemicznych

Obszar specjalizacji

chemia analityczna

Doświadczenie zawodowe

adiunkt na Wydz. Chemii UW;
badania wykorzystujące metody spektrometryczne;
ekspert techniczny PCA; ekspert techniczny WADA;
autor publikacji naukowych z zakresu metod spektrometrycznych;

Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług

Szkoleniowiec na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przy współpracy PCA i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
z zakresu: 1.Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych. 2.Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych.


Imię i nazwisko Wykształcenie Obszar specjalizacji Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług Anna Ruszczyńska doktor nauk chemicznych chemia analityczna adiunkt na Wydz. Chemii UW; badania wykorzystujące metody spektrometryczne; ekspert techniczny PCA; ekspert techniczny WADA; autor publikacji naukowych z zakresu metod spektrometrycznych; Szkoleniowiec na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przy współpracy PCA i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW z zakresu: 1.Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych. 2.Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych.
CENA SZKOLENIA
Imię i nazwisko Wykształcenie Obszar specjalizacji Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług Anna Ruszczyńska doktor nauk chemicznych chemia analityczna adiunkt na Wydz. Chemii UW; badania wykorzystujące metody spektrometryczne; ekspert techniczny PCA; ekspert techniczny WADA; autor publikacji naukowych z zakresu metod spektrometrycznych; Szkoleniowiec na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przy współpracy PCA i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW z zakresu: 1.Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych. 2.Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych.
CENA SZKOLENIA

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
 

OK

OK