Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/37/15
Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy w świetle wymagań przepisów prawa


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wprowadziło wartości normatywne dla stężeń frakcji pyłów i chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką pobierania próbek powietrza w środowisku pracy oraz przedstawiania wyników badań w świetle wymagań nowego rozporządzenia i zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa i personelu technicznego laboratoriów pobierających próbki powietrza i wykonujących badania stężenia pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawy prawne pobierania próbek powietrza i badania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Normy stosowane do pobierania próbek powietrza
 • Strategia pobierania próbek powietrza
 • Definicje frakcji wg PN-EN 481:1998
 • Wymagania dla wyposażenia pomiarowego
 • Warunki techniczne pobierania próbek powietrza
 • Wpływ warunków środowiskowych na pobieranie próbek /wynik badania
 • Pobieranie próbek z użyciem analizatora gazów
 • Wymagania normatywne - Najwyższe dopuszczalne stężenia, stężenia chwilowe i progowe
 • Przedstawianie wyników badań
 • Budżet niepewności dla pobierania próbek powietrza

 

 •  

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalną przerwę kawowa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 14.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK