Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LLK/06/15
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Wpływ pobierania i przygotowania próbek na miarodajność wyników badań - Kraków, kwiecień


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Poznasz szereg czynników mających wpływ na miarodajność wyników
 • Przedstawione i dokładnie omówione zostaną wszystkie aspekty wpływające na wiarygodność wyniku

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie adresowane jest do osób przygotowujących próbki do badań jak również analityków przygotowujących próbki do swoich badań.

Zapraszamy także Kierownictwo nadzorujące przygotowanie próbek do badań oraz laboratoryjnych audytorów wewnętrznych


 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wpływ pobierania próbek pierwotnych (reprezentatywność i homogeniczność)
 • Wpływ transportu próbek do laboratorium
 • Wpływ pobrania próbki wtórnej w laboratorium
 • Wpływ przygotowania wstępnego próbki (suszenie, ucieranie, przesiewanie)
  - ślepa próba przygotowania
  - błędy przygotowania
  - stosowane urządzenia (moździerze, młynki, sita, dzielniki)
 • Wpływ przygotowania próbki badawczej (ważenie)
 • Wpływ przygotowania chemicznego (roztwarzanie, ekstrakcja)
  - ekstrakcja kwasowa, rozkład pełny
  - kontrola roztwarzania (materiały odniesienia)
  - ślepa próba roztwarzania
  - błędy przygotowania
  - stosowane urządzenia (płyty grzejne, systemy mikrofalowe
 • Wpływ przygotowania próbki testowej
  - ślepa próba odczynnikowa
  - błędy odmierzania roztworów
 • Wpływ warunków środowiskowych na przygotowanie próbek
 • Wpływ przygotowania próbek do badań na niepewność pomiaru
 • Walidacja i kontrola przygotowania próbek do badań 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwa kawowa, lunch.

Nie zapewniamy noclegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 16.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 17.04.2015 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 980,00 zł brutto: 1 205,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK