Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/28/15
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pobieranie próbek żywności, próbek środowiskowych z powierzchni, próbek powietrza i tusz zwierząt. Analiza mikrobiologiczna od przygotowania próbki do wiarygodnego wyniku - Jastrzębia Góra, czerwiec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i nabędą umiejętności z zakresu:

 • przygotowania próbek wg normy PN-EN ISO 6887 (arkusze 1 do 6),
 • metod ilościowych: płytkowych, filtracji membranowej
 • metod jakościowych np. wykrywania obecności pałeczek Salmonella, L. monocytogenes, gronkowców, beztlenowców
 • metod półilościowych: NPL
 • podawania wyników końcowych z badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normy PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
 • pobierania próbek z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz
 • pobierania reprezentatywnych próbek żywności
 • podstawowych przepisów dotyczących metod stosowanych w obszarach regulowanych prawnie
 • nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz zapewnienia spójności pomiarowej w mikrobiologii

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania najczęstszych problemów technicznych.
 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy

 • pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, pasze i inne pokrewne np. próbki środowiskowe, kosmetyki,
 • pracowników upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza , wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych
 • kierowników technicznych, jako pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Uczestnicy proszeni są o zabranie kalkulatorów z funkcją logarytmów dziesiętnych i antylogarytmów, potęgowania lub laptopy z programem Excel; Mile widziane egzemplarze norm/ specyfikacji: np. PKN-ISO/TS 19036:2011.
 

 

Tematyka:

 • przygotowywanie próbek analitycznych wg normy PN-EN ISO 6887 (arkusze 1,2,3,4,5,6)
 • metody w badaniach mikrobiologicznych: jakościowych, ilościowych oraz NPL stosowane w rutynowej diagnostyce i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • potwierdzenia biochemiczne, serologiczne, mikroskopowe
 • podawania wyników końcowych z badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normy PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
 • wyliczania niepewności pomiaru wg dokumentu w metodach ilościowych wg PKN-ISO/TS 19036:2011 + ćwiczenia
 • pobieranie próbek z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz + ćwiczenia
 • zasady pobierania reprezentatywnych próbek żywności
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym
 • zapewnienie spójności pomiarowej w mikrobiologii
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania badań i pobierania próbek 

 

Szkolenie poprowadzi:

Kontraktowy Auditor PCA. Specjalista - praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości w akredytowanym laboratorium. Szkolenia prowadzi z niezwykłą satrannością i zaangażowaniem, doceniana przez Uczestników szkoleń za profesjonalizm i wiedzę praktyczną.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 16.06.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 17.06.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 19.06.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK