Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/GM/06/16
Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. - stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, czerwiec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji oraz wiedzy na temat Identyfikacji pałeczek Salmonella w świetle najnowszych zmian i przepisów prawa.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

  • Poznasz przepisy obowiązujące w zakresie badania próbek na obecność pałeczek Salmonella
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu identyfikacji pałeczek Salmonella, zgodnie z wytycznymi ośrodków referencyjnych i normami krajowymi i międzynarodowymi (w odniesieniu do próbek żywności
  • Poznasz zasady walidacji klasycznych metod wykrywania i identyfikacji omawianych drobnoustrojów
  • Nauczysz się jakie jest zastosowanie alternatywnych metod identyfikacji pałeczek Salmonella 

Profil Uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do pracowników laboratoriów klinicznych, laboratoriów badających próbki żywności, próbki środowiskowe.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, laboratoriach przyszpitalnych, prywatnych laboratoriach badających próbki materiału klinicznego, próbki żywności, próbki pochodzące od zwierząt oraz próbki środowiskowe.

Profil Wykładowcy:

Doktor nauk weterynaryjnych, specjalizuje się Pracowni Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Przewodu Pokarmowego w Instytucie badawczym. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu diagnostyki, epidemiologii i chorobotwórczości pałeczek jelitowych. Szkolenia prowadzone przez Wykładowcę są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów i skutecznością zdobytej wiedzy.

Zakres tematyczny szkolenia

  • Pałeczki Salmonella - cechy fenotypowe, chorobotwórczość, epidemiologia zakażeń oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności.
  • Zmiany w normie ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
  • Alternatywne metody wykrywania pałeczek Salmonella. Stan prawny, aspekty praktyczne.
  • Nadzór nad szczepami kontrolnymi.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, kawa, lunch w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 16.06.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK