Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSL/04/15
Ochrona powietrza, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Plany gospodarki niskoemisyjnej – teoria i praktyka - Lublin


Realizacja szkolenia potwierdzona

 

Jeżeli:

 • jesteś odpowiedzialny za tworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej
 • zależy Ci na praktycznych warsztatach z tworzenia PNG
 • zależy Ci aby poznać wymagania i obowiązki wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • chcesz współpracować z gminą w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Tworzone obecnie na szeroka skalę plany gospodarki niskoemisyjnej mają sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Aktualne problemy, takie jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zużycie zasobów naturalnych, zagrożenie ubóstwem energetycznym, niewystarczająca liczba miejsc pracy, mogą zostać rozwiązane dzięki gospodarce niskoemisyjnej. Współpraca i partnerstwo szeregu podmiotów – przedsiębiorców, naukowców, jednostek administracji lokalnej, organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy - generuje korzyści dla każdej ze stron. Bardzo ważne jest uwzględnienie w planach gospodarki niskoemisyjnej działań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zapisy w planach gospodarki niskoemisyjnej ułatwiają, a często są podstawą do starania się o środki finansowe na te przedsięwzięcia. W polskim przemyśle istnieją znaczne możliwości obniżenia energochłonności produkcji, również przez działania beznakładowe bądź niskonakładowe – należy je wykorzystać!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
 • Co to jest gospodarka niskoemisyjna - międzynarodowe i polskie podstawy prawne
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - założenia
 • Aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze w planach gospodarki niskoemisyjnej
 • Niskoemisyjność a niska emisja
 • Metodologia tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej
 • Sposoby współpracy gminy z interesariuszami planu gospodarki niskoemisyjnej
 • Przykłady działań możliwych do wpisania w plan gospodarki niskoemisyjnej
 • Instrumenty finansowe wykorzystywane przy realizacji działań wpisanych do planu gospodarki niskoemisyjnej

WSZYSTKIE ZAGADNIENIA OMAWIANE BĘDĄ Z PUNKTU PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA W SPORZĄDZANIU PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiad.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Lublin
Rozpoczęcie zajęć: 25.03.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 17:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK