Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/ZM/10/16
Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Paliwa stałe - węgiel kamienny - metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań oraz oznaczanie podstawowych parametrów jakościowych węgla kamiennego wg norm PN i ISO. Podobieństwa i różnice - Zakopane, październik


Skupiamy się na celu:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pobierania i przygotowania próbek do badań węgla kamiennego wg PN i wg norm serii ISO oraz z metodami badawczymi oznaczania parametrów jakościowych węgla kamiennego dla celów handlowych zarówno wg PN, jak i wg norm serii ISO. Celem szkolenia jest także przytoczenie podstawowych różnic pomiędzy normami PN a normami serii ISO.
 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu
Korzyści z uczestnictwa:

 • zapoznanie się z metodami pobierania i przygotowania próbek do badań węgla kamiennego wg PN i wg PN-ISO dla ręcznego poboru próbek,.w tym ze zmianami w normie PN-G-04502:2014-11P z tytułu jej aktualizacji;
 • dla próbobiorcy, szkolenie pozwoli zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek a dla pracownika laboratorium z metodami przygotowania próbek do badań związanymi z metodami badawczymi zarówno wg PN, jak w norm serii PN-ISO;
 • dla pracowników laboratorium węglowego, szkolenie pozwoli przypomnieć sobie lub poznać metody oznaczań podstawowych parametrów jakościowych węgla kamiennego wg norm PN oraz wg norm serii ISO . Na szkoleniu będzie także mowa o podobieństwach i różnicach pomiedzy metodami wg PN i wg norm serii PN-ISO;
 • oprócz znajomości metod pobierania i przygotowania próbek, uczestnik może zapoznać się także z wyposażeniem stosowanym do ww. metod, jego sprawdzaniem, sposobami wyznaczania min. liczby próbek pierwotnych, szacowaniem precyzji pobierania;
 • szkolenie powoli na przybliżenie wyjaśnienia wątpliwości także w ramach dyskusji z prowadzącym szkolenie i/lub pomiędzy uczestnikami;
 • szkolenie pozwoli uświadomoć uczestnikom, że poprzez udział w tym szkoleniu i w podobnym szkoleniach każdy się doskonali, wyjaśnia wątpliwości, z którymi spotyka się w codziennej pracy ,pozwoli wprowadzić u siebie pozytywne zmiany tak, aby spełnić wymagania klienta.


Profil Uczestnika:

Na szkolenie zapraszamy personel laboratoriów węglowych zajmujących się badaniem węgla kamiennego w zakresie badań chemicznych oraz właściwości fizycznych węgla kamiennego. Szkolenie jest skierowane także do laboratoriów węglowych przygotowujących próbki do badań z dostarczonych próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych oraz do personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości węgla kamiennego z produkcji oraz z dostaw np. kopalń, elektrowni/elektrociepłowni w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań;
 

Profil Wykładowcy:

Auditor kontraktowy PCA, ds. laboratoriów badawczych. Specjalizuje się w badaniach węgla, biomasy i stałych paliw wtórnych. Doświadczony ekspert i trener, którego ogromna wiedzą praktyczna zawsze spotyka się dużym uznaniem uczestników szkolen.
 

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać się z:
 • podstawowymi metodami pobierania próbek pierwotnych węgla kamiennego wg normy PN-G-04502:2014-11 i wg normy PN-ISO 18283:2008, metodami obliczeń minimalnej liczby próbek pierwotnych przy założonej niepewności lub precyzcji pobierania ;
 • metodami przygotowania próbek do badań zarówno wg PN ,jak i wg PN-ISO;
 • wyposażeniem stosowanym do pobierania próbek i przygotowania próbek do badań;
 • metodami przygotowania próbek laboratoryjnych z próbki ogólnej oraz sposobami przygotowania próbek do badań z próbki ogólnej lub z próbki laboratoryjnej;
 • metodami postępowania z próbkami , ich przemieszczaniem oraz przechowywaniem ;
 • z metodami badawczymi pozwalajacymi oznaczyć podstawowe parametry jakościowe węgla kamiennego dla celów handlowych, tj. oznaczanie:
  • wilgoci całkowitej wg PN - 80/G-04511 i wg PN-ISO 589:2006;
  • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej PN-80/G-04511, wg PN-ISO 11722:2009P;
  • popiołu wg PN-80/G-04512 i wg PN-ISO 1171:2002;
  • części lotnych wg PN-G-04516 i wg ISO 562:2010;
  • siarki całkowitej wg PN-G-04584 i wg ISO 19579:2006;
  • węgla całkowitego wg PN-G-04571:1998 i wg ISO 29541
  • ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-81/G-04513 i wg PN-ISO 1928:2002 ;

Szkolenie obejmuje także przykłady:

 • obliczeń z tytułu wyznaczenia minimalnej ilości próbek pierwotnych przy założonej niepewności lub całkowitej precyzji, ilości podpartii itp.;
 • sprawdzenia poprawności wyznaczenia liczby próbek pierwotnych w przypadku węgla kamiennego i szacowania precyzji całkowitej ;

oraz omówienie podobieństw i różnic pomiędzy PN i PN-ISO/ISO. 

Cena obejmuje

21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 18.10.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 19.10.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 21.10.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK