Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/BPP/12/19
Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Warszawa, grudzień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pobierając próbki powinieneś wiedzieć/potrafić:

 • informację o rodzaju i wielkości partii paliwa;
 • minimalną liczbę próbek pierwotnych, którą należy pobrać z danej partii;
 • sposób wyznaczania minimalnej wielkości próbki pierwotnej;
 • metody pobierania próbek, wyposażenie do pobierania próbek;
 • metody przygotowania próbek do badań;
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania;
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • personelu laboratoriów zajmującym się badaniem stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych, w tym także zawartości biomasy w stałym paliwie wtórnym;
 • personelu pobierającym próbki stałych paliw wtórnych oraz o personelu przygotowującym próbki do badań laboratoryjnych;
 • personelu związanego z kontrolą jakości w przedsiębiorstwie, np. paliw z produkcji oraz z dostaw, w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań, dzięki czemu potrafisz pobrać i przygotować próbkę reprezentatywną dla partii lub potrafisz ocenić czy dostarczona próbka do laboratorium jest właściwa do zastosowania;
 • zapoznasz się z oceną szacowania niepewności pobierania próbki, przygotowania i wykonania badań, co pomoże Ci uzupełnić Twoją ocenę co do ważności uzyskanych wyników badań i deklarowanych parametrów jakościowych paliwa;
 • zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych SRF, co pozwoli Ci na zapoznanie się ze zawalidowanymi metodami badawczymi i/lub skonfrontowanie własnego doświadczenia z wymaganiami zapisanymi w normach odnośnie wyznaczanych parametrów jakościowych ww. paliwa.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Stałe paliwa wtórne. Terminologia
 • Metody pobierania próbek wg PN-EN 15442:2011
 • Metody przygotowania próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15443:2011
 • Metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15413:2011

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Ocena niepewności pobierania próbek z uwzględnieniem etapu pobierania próbek na wybranym przykładzie
 • Parametry jakościowe: wilgoć całkowita wg CEN/TS 15414-1,2:2010, wilgoć w próbce analitycznej wg PN-EN 15414-3:2011, popiół wg PN-EN 15403:2011, ciepło spalania i wartość opałowa wg PN-EN 15400:2011, siarka całkowita wg PN-EN 15408:2011, węgiel, wodór, azot wg PN-EN 15407:2011, chlor wg PN-EN 15408:2011- zasady ogólne
 • metody oznaczania zawartości biomasy wg PN-EN 15440:2011

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

Wieloletni kierownik laboratorium akredytowanego branży energetycznej. Audytor wewnętrzny, ekspert techniczny w zakresie paliw stałych.  Współtwórca pierwszej w zakresie energetyki zawodowej akredytacji – AB392. Autorka wielu referatów i publikacji naukowych. Od 2012 roku Dziekan Grupy Chemicznej działającej przy Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.12.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.12.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK