Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/AO/01/20
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych- Warszawa, styczeń


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując oznaczenia PH i przewodności elektrycznej właściwej wody powinieneneś posiadać wiedzę na temat:

 • Aktualnych metodyk badawczych obowiązujących w tym obszarze
 • Czynników wpływających na wynik oznaczenia
 • Punktów krytycznych metod
 • Zakresu weryfikacji metod
 • Źródeł niepewność wyniku

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej
 • Wyjaśnisz wątpliwości związane z realizacją w/w metodyk
 • Uzyskasz wskazówki w jakim zakresie weryfikować metody i kiedy ponownie wyznaczać parametry charakterystyczne tych metod
 • Dowiesz się jak oszacować niepewność wyniku pH i przewodności elektrycznej właściwej wody

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o: 

 • Personelu laboratoriów badawczych wykonujących oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody pragnących jak najlepiej realizować wymagania metodyk badawczych, posiadających akredytację lub starających się o uzyskanie akredytacji w tym obszarze.
 • Osobach autoryzujących sprawozdania z badań lub kierujących zespołem wykonującym w/w badania,
 • Osobach wdrażających w/w metodyki w swoich laboratoriach
 • Osobach pragnących poszerzyć wiedzę w tym obszarze

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 

 Oznaczanie pH

 •          Podstawy teoretyczne pehametrii
 •          Elektrody stosowane w pomiarach pH
 •         Pobieranie i postępowanie z próbkami
 •        Zapewnienie spójności pomiarowej   
 •          Zasada wykonywania pomiarów
 •         Wpływ temperatury na wynik pomiaru
 •        Monitorowanie jakości badań  
 •         Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu
 •          Zakres weryfikacji metody
 •         Istotne źródła niepewności wyniku

Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

 •          Podstawy teoretyczne konduktometrii
 •          Rodzaje naczynek konduktometrycznych
 •         Czym kierować się wybierając naczynko konduktometryczne do badań  
 •          Pobieranie i postępowanie z próbkami
 •         Zapewnienie spójności pomiarowej
 •          Zasady wykonywania pomiarów konduktometrycznych
 •          Kompensacja temperaturowa – kiedy i dlaczego stosować
 •          Monitorowanie jakości badań
 •          Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu z badań
 •          Zakres weryfikacji metody
 •          Istotne źródła niepewności wyniku

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 

 

Wykształcenie

mgr chemii – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Studia podyplomowe z metrologii chemicznej

Specjalizacja pierwszego stopnia z analityki sanitarnej 

Obszar specjalizacji

Badania fizykochemiczne i sensoryczne wody i ścieków

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań fizykochemicznych, wdrażaniu nowych metodyk badawczych, walidacji i weryfikacji metod oraz szacowaniu niepewności wyników 

Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług

Od 2011 roku trener w obszarze wód i ścieków

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 28.01.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK