Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/IJ/06/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, czerwiec


Dokonując emisyjnej spektrometrii optycznej powinieneś znać:

 • praktyczne zastosowania techniki ICP-OES
 • jej technikę i metodykę, jej możliwości i optymalne wykorzystanie analityczne oraz niezbędne elementy sterowania jakością badań wykonywanych w laboratorium z wykorzystaniem ICP-OES.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach wdrażających technikę ICP-OES do badań laboratoryjnych
 • osobach zajmujących się tą techniką
 • osobach pragnących poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności analitycznych w tej dziedzinie

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz sposoby eliminowania interferencji występujących w technice ICP-OES oraz pojawiających się błędów, dzięki czemu zdobędziesz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą metodą ICP-OES
 • Zrozumiesz wpływ: parametrów instrumentalnych, składu próbek, stosowanych odczynników i postępowania analitycznego na poprawność wyników oznaczeń wykonywanych metodą ICP-OES
 • Dowiesz się, jakie są wewnętrzne i zewnętrzne metody sterownia jakością badań
 • Przedyskutujesz problemy badawcze z Ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawy teoretyczne i metodyka ICP OES - krótka historia rozwoju optycznej spektrometrii emisyjnej; podstawowe procesy zachodzące w spektrometrii emisyjnej; ogólna charakterystyka optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej; aparatura i urządzenia pomocnicze stosowane w technice ICP OES; system pionowej i poziomej plazmy; etapy przygotowania metody analitycznej
 • Interferencje występujące w technice ICP OES - charakterystyka interferencji; sposoby ich eliminacji

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Przygotowanie próbek do analizy techniką ICP OES - niezbędne wymagania; sposoby przygotowania (roztwarzanie kwasowe, stapianie, spopielanie, zagęszczanie)
 • Sposoby eliminacji błędów występujących w technice ICP OES
 • Niezbędne elementy sterowania jakością w technice ICP OES - wewnętrzna kontrola jakości; wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia; powtarzanie badań za pomocą innych metod; udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • Wybrane aspekty walidacji metody ICP OES
 • Inne techniki wprowadzania próbek do plazmy - nebulizacja ultradźwiękowa; technika generowania wodorków; ablacja laserowa

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz.09:00

 • Praktyczne zastosowanie techniki ICP OES w analizie różnorodnych próbek
 • Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ( ICP MS) - doskonałe uzupełnienie możliwości analitycznych ICP OES

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz Ekspert:

 • Starszy specjalista badawczo - techniczny w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 26.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 27.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 29.06.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK